Universitatea din Craiova a demarat un proiect de peste un milion de euro, finanţat integral din fonduri nerambursabile, pentru investiţii în infrastructuri de tip Cloud şi Big Data.

Potrivit unui comunicat al Universităţii din Craiova, obiectivul general al proiectului „Creşterea capacităţii de cercetare a Universităţii din Craiova prin investiţii în infrastructuri de tip Cloud şi Big Data” vizează creşterea capacităţii de cercetare a instituţiei prin realizarea de investiţii în infrastructura de tip CLOUD şi integrarea acesteia în structuri internaţionale de tip CLOUD şi infrastructuri masive de date, în scopul ridicării nivelului de competitivitate ştiinţifică.

„Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare în scopul creşterii nivelului de competitivitate ştiinţifică a UCV, prin achiziţionarea de active cu grad mare de noutate (echipamente de ultimă generaţie), în 12 luni de la semnarea contractului de finanţare; achiziţia de active fixe corporale şi necorporale, respectiv achiziţia de echipamente, aplicaţii informatice şi licenţe software specifice realizării unei infrastructuri de tip CLOUD; implementarea unei infrastructurii de tip CLOUD capabilă să furnizeze următoarele categorii de servicii: IaaS, PaaS, SaaS; facilitarea accesului cercetătorilor la resurse internaţionale de cercetare ştiinţifică prin intermediul infrastructurii realizate şi în baza acordurilor de cooperare semnate între universitate şi instituţiile partenere; creşterea nivelului de cooperare multidisciplinară, bazată pe date, a Universităţii din Craiova”, se precizează în comunicat.

Proiectul este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Cercetării şi Inovării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) şi Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate şi se implementează în Craiova, la INCESA, pe o perioadă de 12 luni.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 4.952.997,77 lei, întreaga sumă reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management/Organismul Intermediar. AGERPRES