univ_oradea_.jpgUniversitatea din Oradea a fost timp de trei zile verificată de foşti rectori europeni, membri ai Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA), care au efectuat, în perioada 18-20 martie, etapa a doua a evaluării instituţionale internaţionale. Potrivit comunicatului remis de universitate, delegaţia EUA, alcătuită din cinci membri, a evaluat structurile şi procesele din instituţie privind educaţia şi cercetarea ştiinţifică, managementul, serviciile pentru studenţi, dar şi resursele umane.

”Rolul evaluării este acela de a oferi o opinie de expert independent, extern internaţional, asupra modului în care obiectivele strategice sunt corelate cu resursele şi activităţile universităţii şi sunt reflectate prin actul managerial”, se arată în comunicat.

Evaluarea la care Universitatea s-a supus, prima etapă având loc în perioada 6-7 decembrie 2012, face parte dintr-un proiect finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării Dezvoltării şi Inovării, dat fiind că Legea Educaţiei Naţionale obligă toate universităţile să fie evaluate de un organism din exteriorul României.

După această a doua vizită, echipa EUA a prezentat un raport oral, dar, în termen de şase săptămâni, EUA va elabora raportul final al evaluării, care va arăta starea instituţiei, va indica problemele depistate, precum şi propuneri de îmbunătăţire. AGERPRES