Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi a lansat, alături de instituţii partenere din Republica Moldova şi Grecia, un proiect de monitorizare a mediului în Bazinul Mării Negre, în valoare de peste 950.000 de euro, a declarat coordonatorul proiectului, Antoaneta Ene, de la Facultatea de Ştiinţe şi Mediu a instituţiei gălăţene.
Potrivit acesteia, proiectului „Reţea de cooperare interdisciplinară în Bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migraţiei compuşilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătăţită a stării ecologice şi a impactului substanţelor dăunătoare asupra sănătăţii umane şi prevenirea expunerii populaţiei – MONITOX” este finanţat de Uniunea Europeană (UE) prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate în cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020 şi are o durată de implementare de 30 de luni. Bugetul total al proiectului este de 952.583,55 de euro, din care contribuţia UE este de 876.576,85 de euro.
MONITOX este o reţea de cooperare interdisciplinară având ca scop monitorizarea în comun a şase clase de substanţe toxice din şapte componente de mediu interconectate – sol, apă de suprafaţă, apă subterană, roca mamă, sediment, vegetaţie, faună -, prin opt tipuri de investigaţii complexe.
„Obiectivul general al proiectului este întărirea cooperării regionale transfrontaliere pentru îmbunătăţirea monitorizării în comun a poluării mediului înconjurător cu substanţe toxice şi o mai bună partajare a metodologiei de analiză a datelor, a informaţiilor privind starea ecologică şi impactul substanţelor nocive asupra sănătăţii umane. Acest obiectiv implică, pe de o parte, construirea unei reţele puternice de laboratoare analitice şi de experţi în Bazinul Mării Negre, pentru elaborarea unui sistem comun de monitorizare ecotoxicologică, menit să sprijine programele regionale de protecţie şi gestionare durabilă a mediului şi, pe de altă parte, crearea unei platforme ştiinţifice cu informaţii armonizate privind toxicanţii existenţi în diverse compartimente de mediu: sol, apă, sediment, biotă, în zonele riverane, deltaice şi maritime partajate, dar şi impactul lor potenţial asupra ecosistemelor şi asupra sănătăţii populaţiei”, a spus Antoaneta Ene.
Ea a precizat că proiectul prevede şi crearea unui calculator de risc pentru sănătate care, în baza studiilor privind concentraţia de compuşi toxici dintr-o anumită zonă, ar putea ajuta populaţia să îşi calculeze, singură, gradul de periculozitate pe care îl reprezintă un peşte pescuit în Marea Neagră de pildă, o legumă cultivată într-un sol poluat sau chiar gradul de pericol pe care îl reprezintă nisipul din parcul în care se joacă copiii.
Partenerii Universităţii Dunărea de Jos în acest proiect sunt Institutul de Zoologie Chişinău (Republica Moldova), Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology Kavala (Grecia), Institutul de Geologie şi Seismologie Chişinău şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea. AGERPRES