Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi va scoate la concurs pentru anul universitar 2019-2020 un număr de 1.510 locuri la buget, la ciclul I de studii universitare de licenţă, şi 2.172 cu taxă, se arată într-un comunicat de presă transmis de biroul de presă al instituţiei de învăţământ superior.

Potrivit sursei citate, concursul are loc pe bază de dosar, cu câteva excepţii: candidaţii care optează pentru Facultatea de Arte, pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, pentru domeniul Teologie de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie şi, respectiv, pentru domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiilor de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, precum şi candidaţii care se înscriu la Facultatea de Medicină şi Farmacie vor susţine probe de concurs conform calendarului afişat pe site-ul: http://www.admitere.ugal.ro/site/licenta/probe-concurs.

Locurile la admitere pentru sesiunea din luna iulie sunt repartizate astfel: Facultatea de Inginerie – 150 locuri la buget, 305 locuri cu taxă; Facultatea de Arhitectură Navală – 85 locuri la buget, 5 locuri cu taxă; Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor – 60 locuri la buget, 256 locuri cu taxă; Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică – 210 locuri la buget, 61 locuri cu taxă; Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – 90 locuri la buget şi 211 locuri cu taxă; Facultatea de Litere – 115 locuri la buget, 346 locuri cu taxă; Facultatea de Ştiinţe şi Mediu – 60 locuri la buget, 105 locuri cu taxă; Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie – 100 locuri la buget, 231 locuri cu taxă; Facultatea de Inginerie şi Agronomie Brăila – 100 locuri la buget, 96 locuri la taxă; Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice – 90 locuri la buget, 105 locuri cu taxă; Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – 175 locuri la buget, 291 locuri cu taxă; Facultatea de Medicină şi Farmacie – 245 locuri la buget, 114 locuri cu taxă, Facultatea de Arte – 30 locuri la buget, 46 locuri cu taxă.

Taxa de înscriere este şi în acest an de 150 lei la fiecare facultate pentru care optează candidatul şi se achită la depunerea dosarului de înscriere. Înscrierea are loc la sediul fiecărei facultăţi, în perioada 15-20 iulie, între orele 8,00 – 15,00.

Taxele anuale de şcolarizare sunt cuprinse între 2.700 lei /student la facultăţile de Litere, Istorie, Filosofie şi Teologie, Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice şi 6.500 lei /student la Facultatea de Medicină şi Farmacie. AGERPRES