univ_gh_cristea1.jpgUniversitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” continuă înscrierile pentru admitere, sesiunea de toamnă in anul 2010-2011, la următoarele specializări: Economie şi Afaceri Internaţionale, Drept, Administraţie Publică, Finanţe bănci, Economia Mediului-cursuri de zi.

Taxele şcolare se pot achita eşalonat în 4 rate şi includ susţinerea tuturor examenelor, o restanţă precum şi îndrumarea şi coordonarea lucrării de licenţă. Beneficiază de burse de studii (10% din taxă) studenţii care fac dovada că sunt soţ/soţie, fraţi, părinţi/copii.

Universitatea aplică o politică transparentă şi deschisă în raport cu studenţii de etnie romă şi pentru persoanele cu dizabilităţi sau boli cronice. În acest sens se acordă bursă în limita a 50% din taxa de şcolarizare De asemenea conducerea universităţii acordă burse de studii pentru copiii cadrelor didactice şi personalului nedidactic din universitate.

Calitatea procesului de învăţământ în cadrul cursurilor de zi este reflectată printr-un colectiv de cadre didactice care stă la dispoziţia studenţilor in fiecare zi din săptămână, justificându-se astfel taxa moderată de şcolarizare.

Zi de zi viitorii studenţi pot să-şi manifeste creativitatea şi inovaţia în cadrul centrelor de cercetare ştiinţifică din universitate, cu posibilitatea de a-şi publica rezultatele cercetărilor ştiinţifice în reviste precum Amfiteatru, Comunique şi Buletinul de cercetare al studenţilor şi cadrelor didactice.

URSA Gheorghe Cristea a fost singura instituţie din Romania prezentă la invitaţia preşedintelui Italiei la Euro Science Open Forum (ESOF 2010) in perioada 2-7 iulie, ocazie cu care s-au făcut nenumărate contacte pentru cadrele didactice şi studenţi cu universităţile din Europa şi reţele de cercetare ştiinţifică europene.
Pentru anul universitar 2010-2011 URSA Gheorghe Cristea îşi propune organizarea unui forum on-line „ECONOMIA ROMÂNEASCĂ – PERSPECTIVE ŞI SOLUŢII”, în care studenţii universităţii să-şi expună opiniile la soluţiile de ieşire din criză.