Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) va dezvolta în următoarele 36 de luni proiectul de cercetare de mare anvergură, “Maximizarea integrării surselor regenerabile de energie în rețelele electrice de distribuție” în valoare de 1 417 656 Euro,  finanțat de Uniunea Europeană prin instrumentul temporar de redresare NextGenerationEU şi Planul Naţional de Redesare şi Rezilienţă. Lansarea proiectului va fi oficializată marți, 23 mai 2023, la sediul Guvernului României, în prezența premierului Nicolae- Ionel Ciucă.

Proiectul propune arhitecturi și algoritmi inovativi care să fie integrați în rețele energetice inteligente pentru a conduce la decarbonizarea sectorului energetic, contribuind la dezvoltarea durabilă. Cercetarea va conduce la realizarea unui sistem avansat de management al energiei pentru a controla funcționarea sistemelor energetice echipate cu panouri fotovoltaice și diferite tipuri de baterii. Se va cerceta și modela utilizarea circulară a bateriilor provenind de la autovehicule electrice, o stocare pe bază de hidrogen în modul on/off grid pentru maximizarea beneficiilor economice/sociale, cât și creșterea duratei de viață a bateriilor. O noutate și inovare adusă de proiect este utilizarea bateriilor cu ioni de aluminiu și a bateriilor reutilizabile de la autovehicule electrice pentru alimentarea clădirilor. Proiectul contribuie la digitalizarea sectorului energetic prin dezvoltarea de soluții și instrumente inovatoare pentru sistemele de alimentare cu energie regenerabilă.

“În contextul în care schimbările climatice și nevoia de decarbonizare a sectorului energetic, concomitent cu prețurile ridicate la energie în curs, determină Uniunea Europeană să favorizeze integrarea surselor de energie regenerabilă (în principal energie fotovoltaică și eoliană), proiectul pe care îl demarăm face parte din activitățile menite să dezvolte atragerea resursei umane înalt specializate în cercetare doctorală și post-doctorală, din străinătate. Proiectul este  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (Componenta 9 – Suport pentru Sectorul privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare) și a fost câștigat de UMC în baza unei competiții naționale organizate de Guvernul României”, a declarat Coordonatorul proiectului, prof. dr. ing. Cornel Panait, Președintele Senatului Universității Maritime din Constanța.