burzo_emil.jpgUniversitatea din Oradea se situează „în primul sfert din cele 45 de universităţi de stat din România”, din punct de vedere al cercetării, a declarat academicianul prof. univ. dr. Emil Burzo, preşedintele filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, la festivitatea de deschidere a celei de-a 26-a ediţii a Săptămânii Ştiinţifice a Universităţii din Oradea (26-30 mai).

„În România, activitatea de cercetare a rămas un pic în urmă, determinată în principal de scăderea investiţiilor publice şi private în cercetare care, în 2014, a revenit la procentul din PIB din anul 2004, de 0,3%. În acest context nefavorabil activităţii de cercetare, Universitatea din Oradea a acordat permanent atenţie să-şi îmbunătăţească performanţele, fiind situată în primul sfert al celor 45 de universităţi de stat din România”, a afirmat academicianul Emil Burzo.

Preşedintele Senatului universitar, prof. univ. Sorin Curilă a subliniat că educaţia şi cercetarea ştiinţifică, „oricât de nobile ar fi, nu sunt activităţi în sine, ci mijloace prin care astăzi se construieşte un anumit tip de societate a cunoaşterii, care să aducă dezvoltare durabilă şi prosperitate. „Instituţia noastră îşi doreşte să devină o universitate de excelenţă care să fie înscrisă în rândul celor de educaţie şi cercetare avansată. Este un obiectiv extrem de ambiţios care presupune substanţiale acumulări în dezvoltarea şi consolidarea reţelei de eficienţă în cercetare de care dispunem, atât din punct de vedere al dotărilor cât şi al resurselor umane”, a spus Curilă.

El a mai precizat că este nevoie de o armonizare urgentă între planurile şi tematica de cercetare ale instituţiei cu obiectivele strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare, inovare şi Planul naţional CDI, care ţintesc excelenţa ştiinţifică în domenii strategice şi prioritare.

În cadrul Săptămânii Ştiinţifice vor avea loc în cele 16 facultăţi ale universităţii orădene o serie de sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe naţionale şi internaţionale, congrese, seminarii, simpozioane, lansări de carte, întâlniri concerte, spectacole, expoziţii, organizate de fiecare facultate în parte, la care vor participa invitaţi din ţară şi din străinătate. AGERPRES