Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a organizat, pe 16 octombrie 2019, atelierul de lucru „Transformarea digitală în educația inginerească”,  în colaborare cu INAS Craiova și divizia pentru parteneriate academice din cadrul PTC. La manifestare au participat membri ai conducerii UOC, cadre didactice și studenți de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă și Facultatea de Matematică și Informatică.

În cadrul evenimentului, prorectorul UOC responsabil cu studenții, absolvenții și informatizarea instituțională, lect.univ.dr. Alexandru Bobe,  a prezentat preocupările legate de organizarea unei platforme de inovare în domeniul tehnologiilor digitale, integrate în rețeaua europeană de platforme similare și programele derulate de „Ovidius” sub egida acestei platforme.

Prof.dr.univ.ing. Eden Mamut a descris contextul actual legat de impactul tehnologiilor digitale asupra procesului de învățământ ingineresc cu particularizare pe aspecte specifice din programul Energetică Industrială. De asemenea, au fost trecute în revistă  proiectele derulate în cadrul colectivului de cercetare de la Institutul pentru Nanotehnologii şi Surse Alternative de Energie și proiectul de realizare a unui laborator pentru digitalizare în Energetică Industrială.  Un element inedit a fost testarea robotului digital „OVIO”, dedicat să asiste studenții pe toată perioada studiilor. Bot-ul OVIO are, deja, unele funcții disponibile, care pot fi accesate la adresa www.oviobot.eu.

În același context, Constantin Ciolofan de la INAS Craiova a punctat o serie de soluții dedicate pentru instituțiile de învățământ superior în domeniul învățământului ingineresc, iar Alexandra Maier și Alexandru Cazacu de la PTC Europe, au prezentat resursele dedicate pentru mediul universitar: platforma de e-learning, aplicații care folosesc tehnologii de tip IOT și realitate augmentată. Discuțiile au fost libere, cu întrebări din partea studenților și exemple de proiecte în care se pot implica.

Totodată, Rectorul UOC, prof.univ.dr. Sorin Rugină, a avut o întâlnire cu reprezentanții PTC în care s-au stabilit coordonatele unei colaborării. Astfel, universitatea constănțeană devine prima universitate din România în care se lansează un program concret de digitalizare a programelor de studii, cu o fază pilot dedicată promovării conceptelor de transformare digitală la programul de Energetică Industrială.

În perioada următoare, PTC va oferi asistență colectivului de cadre didactice al UOC, care va fi coordonat de către prof.univ.dr.ing. Eden Mamut, pentru sporirea accesului la resurse de instruire, facilitarea unor cooperări cu echipe de cercetare de la universități din Europa și stimularea studenților prin concursuri și colaborări cu industriile de profil.