Facultatea de Matematică și Informatică (FMI) din cadrul Universității Ovidius din Constanța (UOC) anunță începerea activităților în cadrul proiectului „STAGII DE PRACTICĂ ÎN CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN SECURITATE CIBERNETICĂ ÎN CLOUD – CyberX”, finanțat din fonduri europene, în cadrul POCU 2014-2020, implementat alături de Universitatea Titu Maiorescu din București care este lider de proiect, informează lector univ. dr. Gabriela Badea.

Proiectul propus vine în sprijinul studenților și are ca obiectiv creșterea numărului absolvenților din învățământul universitar care își găsesc un loc de muncă, urmare a accesului la activități de învățare prin practică efectivă, în scopul creșterii capacității operaționale și tehnice, în vederea asigurării capabilităților naționale de prevenire, identificare, analiză și reacție la incidentele de securitate cibernetică, domeniu de mare actualitate în prezent și în viitor.

Prima activitate organizată în cadrul proiectului pentru studentii FMI este o sesiune de instruire în domeniul Criminalității Informatice (Cyber-Crime), care se va derula online în platforma MS Teams, miercuri, 23.03.2022, începând cu ora 16.00, având ca trainer un specialist din Sistemul de Securitate Națională, cu o expertiză vastă în sisteme de management al securității informațiilor, analiza amenințărilor cibernetice și protecția informațiilor clasificate la nivel național. Proiectul va continua cu activități de consiliere în carieră și cu efectuarea de scenarii și teste practice de securitate cibernetică în cadrul CyberX.

Responsabil cu implementarea proiectului în cadrul Facultății de Matematică și Informatică este lector univ. dr. Gabriela Badea, prodecan.

Detalii despre organizarea activităților pentru studenții FMI, precum și link-ul de conectare la acest prim eveniment sunt disponibile pe site-ul facultății (https://fmi.univ-ovidius.ro/oportunitati/), iar prezentarea generală a proiectului este pe site-ul Universității Titu Maiorescu (https://www.utm.ro/proiectpocu-133276/ ).

Acest eveniment se alătură altor workshopuri organizate la Facultatea de Matematică și Informatică prin intermediul cărora se urmărește crearea de abilități și competențe pentru studenții interesați de domeniul securității cibernetice, facultatea oferind ca posibilitate de continuare a studiilor, programul de masterat „Securitate cibernetică și învățare automată” (Cyber Security and Machine Learning).