Universitatea Ovidius din Constanța începe cea de-a doua sesiune de Admitere

Începând cu data de 5 septembrie 2019, Universitatea Ovidius din Constanța scoate la concurs, la Studii universitare de licență  156 de locuri fără taxă; 48 de locuri pentru românii de pretutindeni; 1.955 de locuri cu taxă. La Studii universitare de masterat, cele 16 facultati propun pentru candidatii interesați 73 de locuri fără taxă; 15 locuri pentru românii de pretutindeni; 1.464 de locuri cu taxă.

Facultățile Universității Ovidius din Constanța la care se organizează cea de-a doua sesiune de admitere sunt: Matematică și Informatică, Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Arte, Istorie și stiințe politice, Psihologie și stiințele educației, Drept și stiințe administrative, Stiințe economice, Litere, Educație fizică și sport, Teologie, Stiințe aplicate și inginerie, Stiințe ale naturii și stiințe agricole, Construcții, Inginerie  mecanică, industrială și maritimă.

O parte dintre acestea organizează în ultimii ani admitere online, punând la dispoziția candidaților o platformă care facilitează înscrierea de la distanță, platormă disponibilă la https://admitereonline.univ-ovidius.ro/ .

Numărul de locuri repartizat pe facultăți, pentru studii universitare de licență, poate fi consultat aici, iar cel pentru studii universitare de masterat aici.

Toate informațiile legate de admiterea 2019, sesiunea septembrie, pot fi accesate la  http://admitere.univ-ovidius.ro/, dar și pe site-urile facultăților.