UNSUMMIT, International Association of Maritime Universities (IAMU – Japan), Universitatea Maritimă din Constanța, United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO-Madagascar), European Centre for Social Responsibility (CERS), Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca – Centrul Interdisciplinar pentru Ştiinţa Datelor, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Philippine Association of Extension Program Implementers (PAEPI), Women’s International Shipping and Trading Association (WISTA) – România şi Technium Science au organizat, recent, online, prima ediție a evenimentului „Smart Transport Summit”.

Ediția din acest an a avut ca temă identificarea modurilor în care actualele inovații din transportul de tip smart pot contribui la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă propuse de Organizația Națiunilor Unite (ONU) pentru 2030, în special prin intermediul obiectivului de dezvoltare nr. 17 – Parteneriate Globale, în contextul avansului tehnologic în transporturi și al necesității unei perspective multidisciplinare și holistice asupra dezvoltării societății.

În cadrul evenimentului au susținut prezentări reprezentanți ai agențiilor interguvernamentale ONU, instituțiilor și autorităților publice din transporturi, municipalității, mediului de afaceri din sectorul de profil și, nu în ultimul rând, ai mediului academic și de cercetare. Prezentările s-au axat pe exemple de activități sau proiecte prin care s-a adus în mod concret un aport la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă propuse de ONU pentru 2030.

Din partea Universității „Ovidius” din Constanța a participat lect.univ.dr. Gabriela Badea, cu prezentarea proiectului Blockchain for Entrepreneurs – a non-traditional Industry 4.0 curriculum for Higher Education, proiect cu finanțare Erasmus+, care se implementează în prezent în UOC, în parteneriat cu alte șase instituții, din cinci țări UE. Expunerea a nuanțat maniera în care diversele aplicații ale tehnologiei blockchain influențează fundamental domeniul logisticii și al transportului naval. Mai multe detalii despre eveniment pot fi accesate pe site-ul: www.unsummit.eu