Universitatea Ovidius, partener al Alianței transfrontaliere pentru o agricultură climatică inteligentă și verde în bazinul Mării Negre (AGREEN)

Agricultura este unul dintre principalii piloni economici și sociali din țările bazinului Mării Negre (BSB). Cu toate acestea, dezvoltarea sa a fost serios provocată de durabilitatea insuficientă, adaptarea slabă la schimbările climatice, subutilizarea resurselor regionale și creșterea nișei de comercializare a produselor organice. Transformarea acestui sector și adoptarea practicilor în BSB care sunt „climatice inteligente” trebuie să se întâmple rapid și pe masă, dar singura modalitate de a face acest lucru este prin implicarea tuturor părților interesate din industria agricolă – tineri fermieri și profesioniști , organizații sectoriale de afaceri, grupuri de interese (ONG-uri), instituții de învățământ superior și cercetare.

Aici vine proiectul AGREEN care promovează conceptul pentru o agricultură climatică inteligentă (CAS) ca o abordare pentru dezvoltarea strategiilor agricole pentru a asigura o securitate alimentară durabilă în condițiile schimbărilor climatice. Proiectul este implementat în cooperare cu Școala Agrară și de Afaceri Dobrudzha (BG), Universitatea Ovidius din Constanța (RO), Universitatea Tekirdag Namik Kemal (TR), Asociația Agriculturii Biologice Elkana (GE), Centrul Internațional pentru Cercetare și Educație în domeniul Agro-Business (AM) si Agenția de Dezvoltare a Autorităților Locale din Salonic de Est (GR).

Proiectul „Alianța transfrontalieră pentru o agricultură climatică inteligentă și verde în bazinul Mării Negre” / AGREEN / își propune să construiască capacități de rețea și de bază transnațională de transfer de cunoștințe pentru a intensifica impulsul pentru stabilirea unei agriculturi climatice inteligente și menținerea unei rate de împlinire economică și socială, așa cum este evoluția și viitorul.

În acest scop, o abordare a comunității de practică (COP) să fie aplicată ca fiind una dintre cele mai eficiente pentru dezvoltarea expertizei și cunoștințelor profesionale, rezultând în înființarea unei Alianțe de organizații pentru branding regional, conectivitate la internet și învățare în agricultura climatică.

În plus, va fi dezvoltat un brand regional pentru produse agricole originare din bazinul Mării Negre și produse într-un mod inteligent din punct de vedere climatic. Implementarea strategiei de branding va fi completată cu elaborarea unei hărți interactive a centrelor logistice pentru comerțul cu amănuntul și cu ridicata, care să faciliteze comerțul cu produse agricole livrate în mod durabil în țările partenere și în regiuni. Metoda de modelare a culturilor bazată pe sortimente endemice va fi aplicată pentru a testa 3 soluții diferite pentru BSB pe parcele experimentale produse de partenerii din Bulgaria, Turcia și Georgia, rezultând în livrarea de modele de culturi climatice inteligente care vor fi puse la dispoziție pentru părțile interesate.

Va fi lansată și susținută o platformă de internet pentru legarea producătorilor durabili și promovarea unei agriculturi inteligente din punct de vedere climatic în BSB pentru a servi drept instrument on-line pentru informații, recuperarea și distribuirea datelor, furnizarea de contacte și canale comerciale, precum și oportunități de învățare printre producători de produse agricole durabile, bio și organice în BSB. Un curs de formare „Antreprenoriat pentru o agricultură inteligentă din punct de vedere climatic în bazinul Mării Negre”, adaptat mobilității mixte, va fi dezvoltat și testat cu un grup pilot de stagiari și va fi integrat în platforma AGREEN. Un cadru de evenimente de sensibilizare va fi desfășurat în cadrul proiectului în toate țările partenerilor, completat de 3 conferințe de afaceri internaționale despre agricultura inteligentă din punct de vedere climatic, concentrându-se pe diferitele grupuri de activități ale proiectului și pe principalele rezultate.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră în cadrul Instrumentului European de Vecinătate „Bazinul Mării Negre 2014-2020”, în cadrul Priorității 1.2 „Creșterea oportunităților transfrontaliere pentru comerț și modernizarea agriculturii și a sectoarelor conexe” și durează 30 luni / de la 01.06.2020  la 30.11.2022 /. Bugetul total al proiectului este: 799 279,60 Euro / 3 764 606,91 LEI /.