Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi a participat în luna februarie la conferinţa „20 de ani de schimbare: probleme și perspective”, organizată de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, cu ocazia împlinii a 20 de ani de activitate. Universitatea” Petre Andrei” din Iaşi a fost reprezentată de câteva cadre didactice din partea Facultăţii de Asistenţă Socială şi Sociologie, care au susţinut o serie de lucrări ştiinţifice în cadrul secţiunilor conferinţei.

Conf. Univ. Dr. Anca Tompea a abordat problema sărăciei în Regiunea de Nord-Est, în cadrul secţiunii” Politici sociale, statul bunăstării, politici de incluziune socială, politici sectoriale”.

Lect. Univ. Drd. Oana Bădărău a vorbit, în cadrul secţiunii” Politici sociale în asistența socială”, despre rolul politicilor sociale centrate pe copii iar lect. Univ. Drd. Sebastian Năstuţă a subliniat importanţa analizei valorilor sociale ale tinerilor din liceu, în cadrul secţiunii” Schimbarea valorilor sociale: un model al convergenței”.

În secvenţa dedicată lansării de carte din cadrul acestui eveniment conf. Univ. Dr. Anca Tompea şi lect. Univ. Drd. Sebastian Năstuţă au prezentat capitolul “România”, elaborat de aceştia din cadrul lucrării “Statistics and Reality. Concepts and Measurements of Migration în Europe” apărută în 2009 la Amsterdam University Press.

Evenimentul organizat de ICCV şi Asociaţia Română de Sociologie a reunit personalităţi importante din domeniul ştiinţelor sociale din România (Prof. Dr. Cătălin Zamfir, director Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, acad. Prof. Dr. Tudorel Postolache (preşedinte de onoare al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române, acad. Prof. Dr. Florin Gheorghe Filip (vicepreşedinte al Academiei Române), Prof. Dr. Mircea Ciumara (director general al Institutului Naţional de Cercetări Economice).

De asemenea, la eveniment a fost prezentă Ministrul Elena Udrea (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) şi deputat prof. Dr. Cristian Sorin Dumitrescu (Preşedinte al Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor).