univ petre andrei.jpgProiectul ENEEDD reprezintă un program de tip Comenius privind evaluarea consumului de droguri în rândul adolescenţilor. Ţările participante la acest proiect sunt: Spania, România, Portugalia, Italia şi Turcia. Instituţiile din partea Spaniei sunt: UNED în calitate de organism solicitant al proiectului, Universitatea „Miguel Hernandez”, organism coordonator şi Federaţia de Învăţământ a sindicatului CCOO.

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi şi Colegiul Naţional „Fraţii Buzesti” din Craiova, reprezintă instituţiile participante din România. Membrii echipei de proiect din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi sunt: Conf. Univ. Dr. Anca Tompea, Lect. Dr. Alină Hurubean, Lect. Dr. Teodora Prelipcean, Asist. Univ. Drd. Alexandru Bodnariu, expert Diana Bolanu şi expert Diana Şerban.

Instituţiile participante din partea Italiei sunt: Universitatea la distanţă „Guglielmo Marconi” şi Centrul de Studii şi Iniţiative Europene- C.E.S.I.E. Universitatea Aberta a susţinut participarea la proiect a Portugaliei. Din partea Turciei, a participat Universitatea Bahcesehir din Instambul.

Federaţia de învăţământ a sindicatului CCOO din Spania, prin Secretariatul său de Formare, participă la un program Comenius privind detectarea timpurie a consumului de droguri la adolescenţii între 12-16 ani. Obiectivele programului includ şi elaborarea unui studiu comparativ privind consumul de droguri şi factorii asociaţi acestuia, în rândurile populaţiei de vârsta tânără din ţările participante.

Programul îşi propune, de asemenea, elaborarea unui studiu comparativ asupra intervenţiilor cu caracter preventiv care se desfăşoară în ţările participante şi identificarea celor mai bune practice, difuzarea unei scale de detectare timpurie consumului de droguri, planificarea şi evaluarea unui program formativ în ceea ce priveşte prevenirea şi consilierea privind consumul de droguri, dedicate profesorilor de liceu, precum şi realizarea unei pagini web în scopul difuzării conţinuturilor relaţionate cu obiectivele proiectului.

Durata proiectului este de 24 de luni, din decembrie 2008 până în decembrie 2010. Rezultatele ce se speră a fi obţinute cu acest program sunt:

– Un raport comparativ în ceea ce priveşte prevalenţa consumului de droguri în rândul copiilor şi tinerilor, precum şi asupra caracteristicilor de consum.

– Un raport asupra celor mai bune practici de intervenţie preventivă în mediul şcolar, studiu comparativ ce se va realiza asupra ţărilor participante.

– Crearea unei scale de detectare timpurie a factorilor de risc privind consumul de droguri.

– Design-ul şi evaluarea unui program de formare centrat pe prevenirea consumului de droguri în şcoli, cu durată de 50 de ore, destinat profesorilor de liceu.

– Design-ul, realizarea şi menţinerea unei pagini web cu acces la rapoartele tehnice, rezultatele şi toate celelalte produse generate de proiect.

În cadrul primei reuniuni, care a avut loc la Madrid la începutul lunii februarie 2009, s-au distribuit sarcinile de lucru între toţi participanţii. Au fost organizate şapte grupuri de lucru, ţinându-se cont de criteriul distribuţiei echitabile a sarcinilor şi de capacitatea fiecărui partener, aşa cum stabilesc criteriile de evaluare a programului de finanţare Comenius.

La cea de-a doua întâlnire, de la Lisabona, s-a început definirea structurii şi a conţinuturilor unui curs pilot pentru profesori. Cu o durată de 50 de ore şi împărţit în 10 module tematice, cursul menţionat se va preda în limba engleză într-o formă specifică teleformării. La această fază a cursului vor participa 25 profesori, câte 5 din fiecare ţară implicată în proiect.

A treia întâlnire a avut loc în România, la Iaşi, în luna septembrie 2009, gazdă fiind Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. A patra întâlnire a reprezentanţilor membrilor echipelor de proiect a avut loc în Spania, în localitatea Elche, în luna decembrie 2009, gazdă fiind Universitatea „Miguel Hernandez”