univ petru maior.jpgUniversitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș anunță continuarea înscrierilor pentru sesiunea a II-a de admitere pe toată perioada verii. Preluarea dosarelor de înscriere la sesiunea a IIa de admitere, studii de licenţă şi masterat, se va desfăşura pe toată perioada verii, de luni până vineri, la decanatele facultăţilor.

Programul este următorul:

FACULTATEA DE INGINERIE (Str. Nicolae Iorga, Nr. 1, tel. 0265 -233- 212)

1 august – 9 septembrie 2016, Sala A 302, între orele 9.00-13.00, pentru programele de studii de licenţă şi masterat

Programe de studii de licenţă: Automatică şi informatică aplicată, Ingineria sistemelor electroenergetice, Tehnologia construcţiilor de maşini, Inginerie economică industrială

Programe de studii masterale: Managementul sistemelor de energie, Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator, Managementul sistemelor calităţii

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE (Str. Nicolae Iorga, Nr. 1, tel. 0265 -236- 034)

1 august – 9 septembrie 2016, Sala A 203, între orele 9.00-13.00, pentru programele de studii de licenţă şi masterat

Programe de studii de licenţă: Informatică, Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, Limbi moderne aplicate, Comunicare şi relaţii publice, Istorie, Ştiinţe politice

Programe de studii masterale: Tehnologia informaţiei, Istoria literaturii şi sistemul criticii literare, Elitele, cultura şi construcţia europeană

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE (Str. Livezeni, Nr. 69, tel. 0265 -219- 034)

1 august – 9 septembrie 2016, Sala D 14, între orele 9.00-13.00, pentru programele de studii de licenţă şi masterat

Programe de studii de licenţă: Management, Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi informatică de gestiune, Administraţie publică, Drept

Programe de studii masterale: Managementul afacerilor, Managementul resurselor umane, Contabilitate şi audit, Gestiune financiar-bancară, Masterat profesional european de administraţie publică, Instituţii judiciare şi profesii liberale, Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii

CENTRUL DE INVATAMANT CU FRECVENTA REDUSA (C.I.F.R) (Str. Livezeni, Nr. 69, tel 0740-665076)

Centrul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş continuă înscrierile pentru Admiterea 2016, pe toată perioada verii, la programele de studii de licenţă Management (IFR), Contabilitate şi informatică de gestiune (IFR), Drept (IFR) şi programul de studii masterale Managementul sistemelor calităţii (IFR).

Înscrierile pentru sesiunea a II-a de admitere la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se vor putea face în zilele lucrătoare, în perioada 1 august – 9 septembrie 2016, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din Str. Livezeni, nr. 69, Sala D 12, între orele 9.00-13.00, telefon: 0740-665076.

Detalii se pot obține pe site-ul Admiterii: http://admitere.upm.ro