Universitatea „Petru Maior”, prin Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri, în parteneriat cu Centrul de Studii de Drept European al Academiei Române, Asociaţia Română de Drept și Afaceri Europene, Asociația Experților în Achiziții și Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private organizează, în cadrul manifestărilor dedicate celor 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, Conferinţa Națională „Achizițiile publice în România”, Ediția a II-a, cu tema „Modificările legislației în 2017”.

Conferința va avea loc în data de 23 ianuarie 2018, începând cu ora 09:00, în Aula „Tudor Drăganu” a Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, str. Livezeni nr. 69. Evenimentul are ca scop dezbaterea efectelor actelor normative adoptate la sfârșitul anului 2017, cum ar fi O.U.G. nr. 98/2017, O.U.G. nr. 104/2017 și O.U.G. nr. 107/2017, asupra procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Aplicarea acestor acte normative impune, printre altele, dezbateri la nivel academic între reprezentanți ai tuturor actorilor implicați în domeniul achizițiilor publice (autorități contractante, agenţi economici, consultanți, instituții de reglementare și verificare a modului de derulare a procedurilor).

Pentru aceste motive, Conferința Națională de Achiziții Publice va reuni teoreticieni și practicieni ai dreptului (cadre didactice, cercetători, avocați, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale), oameni de afaceri, precum și alți profesioniști cu experiență în domeniu.

De asemenea, în cadrul Conferinței vor fi lansate două volume care cuprind lucrări științifice pe teme de actualitate:

  • „Legislaţia achiziţiilor publice în România”, Editura Universitară, București, 2018.
  • „Achizițiile publice în România. Aplicarea și interpretarea noii legislații europene”, Editura Universitară, București, 2017.

Detalii privind agenda Conferinței se pot regăsi pe site-ul www.csde.ro