acad_stiinte_tehnice.jpgÎn perioada 6-7 octombrie, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, Facultatea de Inginerie și Academia de Ştiinţe Tehnice din România, organizează conferinţa „Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România”, ediţia a 11-a având co-organizator Asociația Generală a Inginerilor din România.

Pe tematica principală a conferinței „Orașul inteligent” sunt prezentate 72 de lucrări grupate în opt secţiuni, fiind abordate aspecte legate de problemele energetice ale oraşului inteligent, mobilitatea în oraşul inteligent, ingineria mecanică şi construcţiile industriale ale orașului inteligent, procese de simulare avansată şi optimizare în cercetare, probleme de mediu, materiale avansate ale produselor inovative, tehnologii emergente, precum și o serie de problematici conexe ale orașului inteligent legate de educaţie, cultură, management, economie.

La conferinţă participă membri ai Academiei de Științe Tehnice din România, membri ai Asociație Generale a Inginerilor din România, cadre didactice din universităţi, cercetători, doctoranzi şi masteranzi, specialişti din industrie. Evenimentul științific oferă oportunitatea unor companii multinaţionale de prestigiu precum IBM, KAM Energy S&T Romania să își prezinte ultimele cercetări în domeniu concretizate în produse și servicii inovative accesibile publicului larg.

Conferința ZASTR este susţinută şi cofinanţată de Primăria Tîrgu Mureş, care încurajează organizarea manifestărilor ştiinţifice şi de cercetare cu aplicabilitate practică în carul municipiului. În plenul conferinței ZASTR sunt prezentate o serie de comunicări științifice și lucrări care tratează problematici de mare actualitate pentru comunitatea mureșeană:

1. Prof.univ.as.dr.ing.Euring DHC Mihai MIHAŢA, Preşedintele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România – Cuvânt introductiv,

2. Prof.univ.emerit.dr.ing. DHC Mircea EREMIA, membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România – Smart Cities: Concepte şi perspective,

3. Arh. Dana MIHEŢ, Arhitect Şef al Primăriei Tîrgu Mureş – Dezvoltare urbană inteligentă,

4. Florin BOGDAN, KAM Energy S&T Romania – Integrated Smart City Solutions,

5. Aurelian IONESCU, IBM – Orașul viitorului: smart versus cognitive, Cognitive Innovation Hub,

6. Acad. Ion BOSTAN, Universitatea Tehnică a Moldovei, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România – Energia verde și promovarea tehnologiilor ecologice,

7. Prof.univ. dr. ing. DHC Radu MUNTEANU, Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România – Un precursor al prezentului: inginerul Augustin Maior,

8. Dr. ing. Ovidiu GEORGESCU, Director SDEE Mureş Electrica Distribuţie Transilvania Sud, – Smart Grids: realizări și perspective în județul Mureș,

9. Ing. Dănuț ȘTEFANESCU, Director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Mureș – Monitorizarea calității mediului în municipiul Tîrgu Mureș,

10. Dr. ing. Zoltan KOLOZSVARY, Director Plasmaterm Tîrgu Mureş – “Quo vadis” – încotro…știința materialelor la începutul secolului 21.