univ buc.jpgMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Universitatea Politehnica din Bucureşti au lansat miercuri programul Laboratorul ‘Bursa de proiecte” care îşi propune să susţină studenţii din patru universităţi româneşti în procesul de dezvoltare a unei idei de afaceri şi de obţinere de finanţare pentru aceasta.

Obiectivul general vizează educaţia inovativ-antreprenorială şi formarea profesională universitară în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe iniţiativă, creativitate şi cunoaştere prin dezvoltarea abilităţilor de a promova proiecte, a calităţii comunicării, a capacităţii de negociere cu mediul economic prin îmbunătăţirea serviciilor cu scopul de a creşte gradul de inserţie a studenţilor pe piaţa muncii, accesul la educaţie prin promovarea portalului şi de formare inovativ.

Obiectivele specifice vizează posibilitatea de a comunica, de a negocia şi de a relaţiona virtual, îmbunătăţirea managementului şi creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior de a furniza calificări superioare, dezvoltarea instrumentelor de evaluare şi promovarea unui portal tip bursa interuniversitară de proiecte şi de formare inovativ-antreprenorială.

„Bursa de proiecte” este un proiect multi-regional implicând 6 parteneri din mai multe zone ale ţării, printre aceştia numărându-se MECTS, UPB, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Universitatea Ovidius Constanţa. AGERPRES