univ_politehnica_buc_.jpgUniversitatea Politehnică din Bucureşti se află în top 500 SCOPUS al celor mai performante organizaţii de cercetare tehnică din lume, potrivit site-ului instituţiei de învăţământ superior. Raportul mondial ”SIR World Report 2010” a clasat UPB pe primul loc la nivel naţional.

În contextul regional, pe Europa estică (care a cuprins 23 de ţări), UPB a ocupat poziţia 23, iar la nivel mondial raportul a clasat instituţia de învăţământ superior pe locul 472 în ceea ce priveşte activitatea ca instituţie de cercetare.

Potrivit site-ului UPB, raportul mondial ”SIR World Report 2010” este cel mai important clasament cu privire la activitatea instituţiilor de cercetare. Acesta a fost elaborat de către grupul SCImago în parteneriat cu SCOPUS-cea mai mare bază de date cu articole ştiinţifice din lume. În urma UPB, în clasament, pe locul 491 în lume şi pe 24 în Europa estică se află Institutul de Fizică Atomică, pe locul 636 în lume şi pe 35 în Europa estică se află Academia Română, pe locul 705 Universitatea din Bucureşti.


Clasamentul a avut în vedere randamentul a 2.833 de instituţii de cercetare printre care s-au numărat universităţi, instituţii de stat, instituţii medicale, corporaţii şi organizaţii non-guvernamentale. La întocmirea clasamentului au fost luate în calcul randamentul universităţilor măsurat în jurnale şi articole ştiinţifice, colaborările internaţionale măsurate în jurnale sau articole de cercetare ştiinţifică cu coautori internaţionali, impactul asupra standardului mondial de educaţie, calitatea publicaţiilor.

Pe locul 3 în lume s-a clasat Academia de Ştiinţe a Rusiei, pe 18 Academia Naţională de Ştiinţe a Ucrainei, pe 23 Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova, pe locul 148 Academia de Ştiinţe a Ungariei, pe 221 Academia de Ştiinţe a Bulgariei, 234 Universitatea din Varşovia, 236 Universitatea din Ljubliana. AGERPRES