univ_politehnica_buc.jpgUniversitatea Politehnica din Bucureşti organizează concurs pentru acordarea burselor doctorale şi postdoctorale pentru domeniile Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie electrică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Inginerie energetică, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Ingineria sistemelor, Ingineria transporturilor, Inginerie aerospaţială, Inginerie chimică, Ingineria materialelor, Matematică, Fizică, Chimie.

Potrivit site-ului UPB, bursele doctorale şi postdoctorale se acordă cu scopul de a creşte performanţa tinerilor cercetători prin realizarea unor teme de cercetare în strânsă legătura cu domeniul cunoaşterii şi producţiei ştiinţifice.

„Sunt prioritare temele care continuă performanţa echipelor de cercetare din UPB axate pe dezvoltarea cunoaşterii şi aplicarea rezultatelor în economie. Se încurajează proiectele şi echipele interdisciplinare, dar şi realizarea unor premise pentru crearea unor firme de nişă”, precizează UPB.
În acest sens, UPB realizează un portal pentru depunerea prezentărilor, scrisorilor de intenţie şi recomandărilor pentru candidaţii la bursele postdoctorale, portalul care va fi funcţional de joi.
„Data limită de înregistrare şi încărcare a documentelor este 23 aprilie 2014. Pentru prezentare se utilizează un şablon disponibil pe portal. Prezentarea va include maximum 20 slide-uri. Comisia de concurs desemnată va evalua prezentările candidaţilor şi va anunţa rezultatele concursului”, susţine UPB. De asemenea, candidaţii pentru bursele doctorale vor încărca pe portal prezentarea şi recomandarea conducătorului de doctorat. Pentru prezentare se va utiliza un şablon disponibil pe portal, în acest caz prezentarea incluzând maximum 15 slide-uri. Data limită de înregistrare şi încărcare a documentelor este 23 aprilie.

UPB este beneficiară a trei proiecte pentru finanţarea burselor doctorale şi postdoctorale, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. AGERPRES