Reprezentanţii Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) anunţă introducerea, în premieră, a admiterii pe bază de portofoliu de realizări, dar, în paralel, candidaţii pot opta pentru examenul scris clasic sau luarea în considerare a notelor de la Bacalaureat.

Conducerea UPT a aprobat metodologia de admitere la ciclul de studii de licenţă pentru anul universitar 2020-2021, potrivit căreia, la Facultatea de Automatică şi Calculatoare şi la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale, admiterea se poate realiza în trei variante.

Prima presupune un examen online, bazat pe portofoliu de realizări, care „are scopul de a releva atât rezultatele obţinute de candidat la diferite competiţii, cât şi aptitudinile sale tehnice şi valoarea acestora”. „Portofoliul poate fi constituit din premii şi menţiuni la olimpiadele judeţene şi la alte competiţii naţionale de informatică / algoritmică. (…) Portofoliul va fi evaluat de o comisie de specialitate din cadrul UPT şi va fi notat cu admis/respins. Cei admişi vor susţine un interviu online de prezentare a portofoliului, care va fi evaluat prin note de la 1 la 10. Cei respinşi la proba de evaluare a portofoliului se pot înscrie la una dintre celelalte variante de admitere”, precizează UPT.

A doua posibilitate de admitere este pe baza notei de la Bacalaureat la una dintre probele de matematică, informatică sau fizică, pentru absolvenţii specializărilor de matematică-informatică sau ştiinţele naturii.

Ultima variantă constă în examen scris tip grilă la matematică, „cu respectarea strictă a regulilor de distanţare pentru combaterea infectării cu noul coronavirus, UPT dispunând de suficiente spaţii pentru derularea examenului în condiţii de maximă siguranţă”.

Pentru oricare dintre variante, media de admitere se calculează după formula: (4xN + B)/5, unde N este nota de la interviu, nota la matematică / informatică / fizică din cadrul Bacalaureatului sau nota la proba scrisă de matematică susţinută la UPT, iar B este media de la examenul de Bacalaureat, mai informează conducerea universităţii.

În cazul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism, examenul de admitere este alcătuit din portofoliu şi interviu. Pentru restul facultăţilor, admiterea se face în urma unui concurs de dosare. AGERPRES