comunique_sigla.jpgFacultatea de Arte şi Ştiinţe şi Centrul de Cercetare Comunic@rt din cadrul Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” organizează Simpozionul Internaţional ComunIQue (Ediţia I). Lurările Simpozionului vor avea loc la sediul universităţii din B-dul Matei Basarab Nr. 18 bis, Sector 3, Bucureşti, pe 20 aprilie.

Conceput ca un for de dezbateri legate de cele mai importante probleme din domeniile comunicare socială, relaţii publice, artele spectacolului de teatru şi coregrafie, Simpozionul va întruni personalităţi din diferite spaţii ale societăţii româneşti şi europene, dar şi studenţi, masteranzi şi tineri interesaţi de ceea ce ar însemna comunicare multiplă şi reală.

Comunicarea interumană şi cea interinstituţională par a dobândi noi valenţe dacă sunt sprijinite de dimensiunea de emiţător de mesaje universale a artelor spectacolului. Pe de altă parte, orice creaţie artistică devine mai accesibilă prin cunoaşterea şi însuşirea unor mecanisme ce aparţin în principiu comunicării sociale şi relaţiilor publice. Ne străduim să dăm startul creării unui spaţiu interdisciplinar bazat pe comunicare interumană reală, în care comunicatorii, relaţioniştii, cadrele didactice, artiştii şi intelectualii în devenire să poată folosi un limbaj cel puţin tolerant, dincolo de exclusivităţi, dacă nu chiar comun.

După cum anunţă Conf.univ.dr. Ardian Kycyku, Decanul Facultăţii de Arte şi Ştiinţe din cadrul Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, Simpozionul Internaţional ComunIQue se va desfăşura pe două secţiuni:

Comunicare Socială şi Relaţii Publice

Tema principală a dezbaterilor: „Comunicarea – o treaptă a comuniunii spirituale sau a diplomaţiei?” va încerca să schiţeze în timp câteva idei şi definiţii, dacă nu revelatorii, cel puţin utile în viaţa universitară, studenţească şi socială, în această perioadă de regăsire a spiritualităţii româneşti în cea europeană şi viceversa. Desigur, orice comuniune spirituală începe prin diplomaţie – aceasta, în lipsa unui termen mai adecvat – şi se ridică la nivelul de comuniune reală când orice toleranţă, verbală sau doar gândită, declarată sau nu, se transformă în acceptarea unei realităţi evidente, în regăsire a sinelui în celălalt. Scopul şi direcţia comunicării hotărăsc, până la urmă, evoluţia şi finalitatea oricărei diplomaţii.

Artele Spectacolului de Teatru (Coregrafie)

Tema: „Lumea ca un spectacol – Spectacolul ca o lume” trimite de la sine la apropierea uneori benefică, dar alteori tulburătoare, dintre lumea spectacolului şi cea cotidiană. Apropierea respectivă poate produce idei novatoare, dar şi traume, ambiţii exagerate, blocaje de comunicare sau chiar (auto)izolare.

Cert este că artele spectacolului descifrează „tainele” societăţii actuale şi ale relaţiilor umane, dar nu sunt încă destul de vizibile, ca rezultatele lor să poată fi şi formative, nu doar informative şi/sau relaxante. Retragerea treptată a artelor spectacolului într-un spaţiu elitar, produce o schismă între ele şi relaţiile publice care, în condiţii normale, ar trebui să le susţină, lărgindu-le aria de acoperire. Din această cauză, relaţiile publice sunt obligate să lucreze cu „marfa” ce rămâne la dispoziţie, cu produsele de pre-cultură sau subcultură, iar proliferarea acestora face să scadă şi pretenţiile consumatorilor de artă, să se micşoreze şi să se (auto)izoleze elitele.

În cadrul Simpozionului Internaţional ComunIQue, ca un mini festival, se va organiza şi o vizionare cu lucrări ale absolvenţilor noştri ai specializării Artele Spectacolului de Teatru (Coregrafie), dar în care pot participa cu creaţii şi artişti invitaţi. O Masă Rotundă se va concentra asupra comunicărilor susţinute la ambele secţiuni Ale Simpozionului şi va comenta lucrările prezentate de către absolvenţii specializării Artele Spectacolului de Teatru (Coregrafie) a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”.

La încheierea lucrărilor Simpozionului, Rector Prof.univ.dr.ing. Lidia Cristea va înmâna Premiul „Gheorghe Cristea” pentru “Activitate ştiinţifică de excepţie şi comunicare inspirată la nivel academic”. Premiul „Gheorghe Cristea” va fi decernat unor personalităţi distincte ale vieţii culturale, universitare şi ştiinţifice, după propunerile scrise, venite din partea unor instituţii şi/sau personalităţi. Propunerile sunt studiate de un juriu specializat, ales „pe viaţă”, care face publice nominalizările şi câştigătorii cu o săptămână înaintea decernării Premiului „Gheorghe Cristea”. Premiul „Gheorghe Cristea” se acordă unor personalităţi care au adus contribuţii notabile, mediatizate sau nu, la dezvoltarea reală a comunicării interumane. Premiul „Gheorghe Cristea” este însoţit de Trofeul „Gheorghe Cristea”, de Diploma personalizată şi de o lucrare de artă originală.
Decernarea Premiului „Gheorghe Cristea” va fi precedată de un Laudatio dedicat activităţii fiecărui laureat.

Prima ediţie a Simpozionului Internaţional ComunIQue include şi vernisarea expoziţiei „Metaforele copilăriei”, cu lucrări ale elevilor Şcolii de Muzică şi Arte Plastice Nr. 3 din Bucureşti şi invitaţii lor de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, îndrumaţi de Prof. Ioana Streinu, precum şi Cocktail-ul ComunIQue.

Lucrările Simpozionului, introduse la calculator, însoţite de un CV, de o fotografie a autorului şi de un abstract în limbile engleză sau franceză, trebuie să fie trimise la: comunicarts@gmail.com şi revista.comunique@gmail.com.

Comunicările şi concluziile, precum şi un „proces-verbal” al dezbaterilor desfăşurate în cadrul Simpozionului Internaţional ComunIQue vor fi publicate în volum, însoţite de rezumate în limbile engleză şi italiană.