univer spiru haret.jpgAbsolvenţii formelor de învăţământ ID şi FR ai Universităţii „Spiru Haret” care au participat la examenul de licenţă în sesiunile programate în anii 2008-2009, inclusiv februarie 2010, vor susţine un nou examen de licenţă, în perioada 15-30 septembrie, a anunţat conducerea universităţii pe site-ul acestei instituţii. Potrivit anunţului, licenţa se va susţine pe baza unei cereri formulate de fiecare absolvent în parte fără plata taxelor aferente.

„Conform precizărilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, absolvenţii Universităţii Spiru Haret înmatriculaţi în anul I în perioada 2005-2008 (promoţiile 2008 şi 2009) la forme de învăţământ considerate neautorizate de minister vor susţine un nou examen de licenţă, în urma căruia Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va recunoaşte diploma obţinută de absolvenţi. OG 10/2009, ca urmare a unei interpretări neunitare şi confuze de către oficiali ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a condus la nedreptăţirea absolvenţilor Universităţii Spiru Haret atât în ceea ce priveşte participarea la unele concursuri, cât şi în legătură cu cariera profesională”, susţin reprezentanţii USH.

În opinia conducerii instituţiei de învăţământ superior, nici prevederile OG10/2009, nici ordinele ministrului 5202/2009 şi 4235/2010 nu fac referire la absolvenţi. MECTS a solicitat Universităţii „Spiru Haret” să se încadreze în litera legii şi să organizeze atât procesul de înscriere la universitatea, cât şi pe cel de susţinere a examenului de licenţă după cum prevede legislaţia în vigoare.

Referindu-se la modalitatea de susţinere a licenţei de către USH, şeful Direcţiei Juridice a MECTS, Gabriel Ispas, a subliniat că în România funcţionează principiul conform căruia „ce este nul produce efecte nule”. „O şcolarizare care nu există nu poate produce alte efecte decât cele ale actului pe care l-a săvârşit universitatea”, a explicat directorul MECTS făcând referire la un anunţ postat pe site-ul universităţii particulare care susţine că „actele de studii eliberate de USH sunt valabile întrucât sunt legale şi nicio autoritate administrativă sau instanţă judecătorească nu s-a pronunţat cu privire la anulabilitatea acestora”.

„În urma promovării ordonanţei 10/2009 MECTS a emis două ordine unul care stabileşte modalitatea de organizare a examenului de licenţă şi un alt ordin un altul care stabileşte în mod clar monitorizarea USH pentru o perioadă de trei ani. Fiecare din aceste acte este publicat în Monitorul Oficial. În metodologia de monitorizare s-a precizat că USH poate să desfăşoare examenul de licenţă însă comisiile nu sunt comisii ale universităţii ci de la alte universităţii acreditate”, a atenţionat reprezentantul MECTS. AGERPRES