Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava implementează proiectul „Centru pentru transferul de cunoștințe către întreprinderi din domeniul ICT” – CENTRIC, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, contract semnat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Proiectul se derulează pe o perioadă de 5 ani, între 2018 și 2023, iar valoarea totală a contractului este de 15.403.125 lei, din care 13.498.125 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unui centru de transfer de cunoștințe între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și companii care activează în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicații (TIC) în Regiunea Nord-Est a României.

În această lună, s-a încheiat implementarea activităților de cercetare industrială în cadrul celor șapte contracte subsidiare de tip D încheiate de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în anul 2020 cu șase IMM-uri care desfășoară activități în Regiunea de Nord-Est, județele Suceava și Iași:

  • Aplicații practice TIC în conceperea și validarea proiectelor din industria medicală: dezvoltarea și proiectarea unui modul inovativ de comandă și modul inovativ de comandă și monitorizare pentru folosirea gheții carbonice la tratamente medicale prin crio-dermabraziune, partener: S.C. Mechatronics Innovation Center SRL, valoarea totală a contractului: 1.825.357,14 lei.
  • Instrument software inteligent pentru analiza răspunsurilor consumatorilor, partener: SC MICS Software SRL, valoarea totală a contractului: 999.238 lei.
  • Platformă de modelare epidemiologică pentru limitarea impactului social și economic, partener: SC GREENSOFT SRL, valoarea totală a contractului: 1.629.000 lei.
  • Platformă inteligentă pentru gestionarea resurselor umane – HR ASSISTant, partener: SC ASSIST Software SRL, valoarea totală a contractului: 1.386.000 lei.
  • Smart Tracking Platform (STP), partener: SC ASSIST Software SRL, valoarea totală a contractului: 1.215.125 lei.
  • Proiectare platformă inteligentă de economie participativă în construcții, partener: SC GLOCAL SOFT SRL, valoarea totală a contractului: 843.148 lei.
  • Dezvoltarea unei game de dispozitive inteligente wireless pentru achiziția datelor de la contoarele de utilități, partener: SC Fragar Trading SRL, valoarea totală a contractului: 1.810.000 lei.

 

Proiectul CENTRIC este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin „Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”