Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a alocat Universităţii ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava aproximativ 1.600 de locuri pentru ciclurile universitare de licenţă, masterat şi doctorat. Astfel, pentru ciclul de studii universitare de licenţă universitatea suceveană va avea 936 de locuri, dintre care 50 de locuri pentru specializările Limba şi Literatura Ucraineană – Limba şi Literatura Modernă (Franceză, Engleză) / Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Italiană / Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Spaniolă; zece locuri pentru romi.

Pentru ciclul de studii universitare de masterat au fost repartizate 580 de locuri, iar pentru ciclul de studii universitare de doctorat au fost alocate 40 de locuri.

De asemenea, pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România, au fost repartizate 14 locuri la ciclul de studii universitare de licenţă dintre care două pentru Ştiinţe ale Naturii; două pentru Ştiinţe Umaniste; una pentru Drept; una pentru Ştiinţe Sociale şi Politice; una pentru Ştiinţe Economice; două pentru Educaţie Fizică şi Sport; cinci pentru Ştiinţe Inginereşti.


Deputatul PDL de Suceava, Sanda Maria Ardeleanu, fost prorector al universităţii sucevene, a declarat, miercuri, că pentru învăţământul universitar stabilirea cifrei de şcolarizare a avut la bază numărul estimat al absolvenţilor din promoţia 2010 şi din promoţiile anterioare precum şi propunerile înaintate de către universităţi, în funcţie de necesităţi şi capacitate de funcţionare.


”Ministerul a făcut eforturi pentru ca toate universităţile din România să beneficieze de o cifră de şcolarizare pentru anul universitar 2010/2011 cât mai apropiată de cifra de şcolarizare din anul universitar precedent, dar şi în funcţie de solicitările venite din partea universităţilor. În urma lobby-ului făcut de parlamentarii suceveni alături de conducerea Consiliului Judeţean Suceava, Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ va beneficia de cel mai mare număr de locuri alocat până acum de către minister instituţiei de învăţământ superior sucevene. Considerăm că această alocare se constituie într-un semnal pozitiv privind aprecierea de care se bucură Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava şi perspectivele ei de dezvoltare”, a spus Ardeleanu. AGERPRES