suceava_universitate.jpgUniversitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) organizează la sfârşitul acestei săptămâni cea de a XIII-a ediţie a Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului ”Eugeniu Coşeriu” (CISL), la care sunt aşteptaţi peste 40 de cadre universitare, a declarat presei, joi, prorectorul instituţiei academice, Ştefan Purici.

Manifestarea, organizată în perioada 16-18 octombrie, în colaborare cu Universitatea de Stat din Republica Moldova (Chişinău) şi Universitatea Naţională ”Yurii Fedkovici” din Cernăuţi, cuprinde secţiunile ”Normă/Norme”, ”Semiotică şi comunicare”, ”Discurs literar/Discurs critic”, ”Traducerea – limbă universală” şi ”Didactica limbilor şi literaturilor”, precum şi masa rotundă ”Discursul identitar şi planetarizarea”.

Organizarea CISL este patronată de membri ai corpului universitar sucevean, sub coordonarea prof. univ. dr. Dr.h.c. Sanda Maria Ardeleanu, prof. univ. dr. Rodica Nagy şi prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc. Comitetul onorific al colocviului este format din academicienii Anatol Ciobanu de la Universitatea de Stat din Chişinău, Gheorghe Chiru şi Marius Sala de la Academia Română Bucureşti, precum şi profesorii universitari Anna Bondarenco de la Universitatea de Stat Chişinău), Ion Horia Bîrleanu, Gheorghe Moldoveanu şi Ioan Oprea de la USV.

Comitetul ştiinţific reuneşte 41 profesori universitari, conferenţiari şi lectori de la USV, Universitatea Naţională ”Yurii Fedkovici” Cernăuţi, Universitatea de Stat şi Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Chişinău, Universitatea ”Alecu Russo” Bălţi, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea ”Petru Maior” Târgu – Mureş, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi şi Universitatea ”Transilvania” Braşov.

Limbile de comunicare sunt româna, franceza, engleza, spaniola, italiana, germana, ucraineana.
Eugeniu Coşeriu s-a născut în 1921, în comuna Mihăileni, judeţul interbelic Bălţi, România, azi în Republica Moldova. A absolvit liceul ”Ion Creangă” din oraşul Bălţi, a continuat studiile în filologie la universităţile din Iaşi şi Roma, după care a studiat filosofie la Universitatea din Milano. Între 1950 şi 1963 a predat la Universitatea din Montevideo (Uruguay) şi, ca profesor-invitat, la Universitatea din Bonn (1961-1963). Din 1963 şi până la sfârşitul vieţii, în septembrie 2002, a fost profesor în Germania, la Tübingen.

Fondatorul primei şcoli lingvistice din America de Sud şi al Şcolii lingvistice de la Tübingen, ”părinte” al lingvisticii integrale, Eugeniu Coşeriu s-a impus la nivel mondial în elita lingvisticii moderne devenind unul dintre cei mai importanţi lingvişti ai secolului XX.
A fost Doctor Honoris Causa a aproape 50 de universităţi din întreaga lume, membru al mai multor academii, printre care Academia Regală a Spaniei, Academia de Limbă din Chile, Academia Regală a Norvegiei, Academia de Ştiinţe din Milano, Academia Bavareză din München, Academia Europeană din Londra (European Academy of Sciences), Academia de Ştiinţe din Heidelberg, Academia Româno-Americană.

A publicat zeci de volume şi sute de studii, traduse în foarte multe limbi, inclusiv în finlandeză, cehă, rusă şi japoneză, şi a lăsat şi o impresionantă operă în manuscris. Arhiva Eugen Coseriu de la Universitatea Karl Eberhard din Tübingen, inaugurată în anul 2005, a început publicarea unor opere magistrale inedite. AGERPRES