utcb_mare.jpgCea mai mare instituție de învățământ superior tehnic de construcții din România – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti face ultimele pregătiri pentru admiterea în anul universitar 2015 – 2016. Viitorii studenți au la dispoziție 1.300 locuri finanțate de la bugetul de stat și peste 300 de locuri cu taxă, toate pentru cursuri de zi cu frecvență.

Acestor locuri li se adaugă alte 15 locuri bugetate dedicate tinerilor din Republica Moldova care au obținut diploma de bacalaureat în România dar și 70 de locuri pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țările învecinate și diaspora.

Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) este singura universitate tehnică din România dedicată EXCLUSIV formării specialiștilor în construcții. Aceștia au la dispoziție 7 facultăți dintre care 6 cu predare în limba română și una cu predare în limbi străine (engleză sau franceză) dar și un departament pentru studiul limbilor străine.

Cele șase facultăti cu predare în limba română sunt: Constructii Civile Industriale și Agricole, Hidrotehnică, Căi Ferate Drumuri și Poduri, Instalații, Utilaj Tehnologic și Geodezie. Ele oferă pregatire universitara pentru primul ciclu, cel de licență cu durata de 4 ani, după care se obține calificarea de inginer, dar și pentru ciclul al doilea, cel de masterat, cu 3 semestre.

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine oferă o pregătire universitară de 4 ani pentru ingineri, iar Departamentul de Limbi Străine și Comunicare, oferă o pregătire universitară de 3 ani pentru domeniul limbi moderne aplicate (traducători – interpreți).

Pentru a încuraja implicarea studenților în activități de voluntariat dar și pentru a-i sprijini în obținerea și păstrarea unui loc de muncă, Universitatea a reușit să organizeze și serii de predare cu orele programate după-amiaza sau seara.

Admiterea în UTCB pentru anul universitar 2015 – 2016 se va realiza pe bază de dosar, în perioada 13-21 iulie 2015. Pentru a afla toate detaliile legate de actele necesare pentru admitere, taxe de înscriere și întreaga metodologie puteți accesa site-ul Universității, AICI.

Despre Universitatea Tehnică de Construcții București

Universitatea Tehnică de Construcții București dispune de un corp profesoral de elită format din 157 profesori și profesori consultanți, 122 conferențiari, 107 șefi de lucrări și 198 asistenți și preparatori.

Universitatea Tehnică de Construcții București a obținut în urma evaluării instituționale de către ARACIS, calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti este initiatoarea si coordonatoarea Retelei Tematice EUCEET, care cuprinde 131 de institutii partenere din 29 tari europene.

În condițiile în care înRomânia sunt înregistrate peste 10.000 de firme având în profilul lor diferite activităti de construcții, sectorul se dovedește unul extrem de dinamic și cu mari perspective în contextul integrării în Uniunea Europeană.

În prezent, câteva mii de absolvenți ai Universitătii Tehnice de Construcții București activează în SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregătirea solidă dobândită le-a dat posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din alte țări. Pretutindeni, inginerii constructori formați la Bucuresti sunt cotati printre cei mai buni profesioniști ai ramurii.