utcb_mareUniversitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) va organiza, pe12 decembrie, cu sprijinul Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), „Gala Premiilor de Excelenţă în Educaţie şi Cercetare la UTCB”.

„Pornind de la dimensiunea socială a învăţământului superior şi de la nevoia societăţii de a beneficia de servicii educaţionale şi de cercetare de calitate în domeniul construcţiilor pentru dezvoltarea sa sustenabilă, misiunea fundamentală asumată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti este aceea de a fi un centru naţional de formare a noilor generaţii de specialişti şi de cercetare ştiinţifică performantă în domeniile construcţiilor, protecţiei seismice a acestora, construcţiei căilor de comunicaţii, instalaţiilor, utilajelor de construcţii, măsurătorilor terestre, protecţiei mediului, ingineriei urbane şi altele. Industria de construcţii este principalul beneficiar al proceselor educaţionale şi de cercetare ale UTCB şi de aceea legătura cu mediul de afaceri – acolo unde majoritatea absolvenţilor Universităţii îşi vor pune în aplicare cunoştinţele dobândite iar cercetarea îşi va arăta roadele – este extrem de importantă pentru pregătirea specialiştilor, respectând cerinţele de inserţie pe piaţa muncii”, afirmă reprezentanţii UTCB.

La eveniment vor participa cadre didactice universitare, studenţi, oameni de afaceri. AGERPRES