Blogul International@UTCluj s-a născut din dorința de a face cunoscute comunității academice și publicului larg, evenimentele și acțiunile în care Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se implică în vederea dezvoltării și consolidării dimensiunii și orientării internaționale.

Ținta de viitor a UTCN este aceea de a deveni o Universitate puternic ancorată în spațiul european al educației, cercetării, inovării și digitalizării, prin promovarea și susținerea performanței și a excelenței în toate domeniile de activitate, care să ne asigure un progres substanțial din punctul de vedere al calității, performanței, atractivității și competitivității internaționale.

Acțiunile care vizează creșterea dimensiunii internaționale sunt:
  • Susținerea și implementarea activităților prevăzute în proiectul European University of Technology  – EUt+, pentru creșterea nivelului de calitate, performanță, atractivitate și competitivitate internațională prin integrarea deplină în rețeaua universităților europene;
  • Lărgirea și consolidarea relațiilor de parteneriat cu universități de prestigiu din străinătate și implicarea activă a universității în toate organismele internaționale în care este membră;
  • Promovarea ofertei academice în mediul extern prin participarea la târguri internaționale de prezentare a ofertei educaționale, în mediul virtual, pe canalele de socializare, prin campanii on-line, conferințe educaționale, ambasade, consulate, agenții de recrutare a candidaților și prin intermediul organizațiilor studențești;
  • Diversificarea ofertei educaționale a universității pentru studenții internaționali prin acreditarea unor noi programe de licență, masterat și doctorat în limba engleză/franceză/germană;
  • Implementarea unui mecanism de stimulare a facultăților / departamentelor care vor reuși să crească în mod semnificativ numărul de studenți internaționali prin programele propuse și derulate, acordarea de granturi suport colectivelor care promovează propuneri de proiecte educaționale cu impact major asupra consolidării dimensiunii internaționale a universității;
  • Lansarea inițiativei “Școala de vară internațională UTCN” pe diferite domenii din inginerie/știință/artă cu participarea studenților și cadrelor didactice de la universități din întreaga lume, alături de studenți și cadre didactice din UTCN pentru creșterea vizibilității și prestigiului internațional;
  • Susținerea facultăților în stimularea mobilităților Erasmus+ de tip incoming și outgoing, precum și în elaborarea de proiecte pentru internaționalizarea educației, asigurarea de sprijin pentru studenții autohtoni implicați în mobilități internaționale, stimularea mobilității internaționale a cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților;
  • Susținerea studenților internaționali, organizarea periodică a unor evenimente dedicate acestora, reducerea abandonului școlar în rândul studenților internaționali prin acordarea de sprijin, prin tutoriat, îmbunătățirea serviciilor oferite studenților și cadrelor didactice “incoming”.