Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca aderă la alianţa europeană “European University of Technology – EUt+”

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este una dintre cele şapte universităţi de tradiţie în învăţământul tehnic din Europa care s-au reunit pentru a fonda împreună Universitatea Europeană de Tehnologie -‘European University of Technology – EUt+’.

“Această alianţă va căuta să întemeieze un tip cu totul nou de universitate care să fie activă atât pe plan local cât şi european şi care să genereze excelenţă şi valoare adăugată pentru societatea, economia şi cultura europeană”, se arată în comunicatul UTCN.

Acest proiect este coordonat de Universitatea Tehnică din Troyes (Franţa) şi include, pe lângă UTCN, alţi cinci parteneri din Bulgaria, Germania, Irlanda, Letonia şi Spania.

Alianţa EUt+ face parte din Iniţiativa Universităţilor Europene (European Universities Initiative) – Erasmus + – Direcţia Cooperare şi schimb interuniversitar de bune practici, care are la bază ideea formulată în anul 2017 de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, potrivit căreia Uniunea Europeană îşi propune ca, în anul 2024, să aibă aproximativ 20 de universităţi europene.

În acest context, proiectul EUt+ a fost înscris la Comisia Europeană în competiţia pentru universităţi europene care vor fi finanţate pe o perioadă de 3 ani, cu o valoare maximă de 5 milioane de euro pentru fiecare proiect.

Potrivit sursei citate, EUt+ are ca obiectiv transformarea radicală a calităţii, performanţei şi eficienţei educaţiei universitare orietante spre tehnologie şi va fi prezentă fizic în 7 ţări europene promovând un mediu de învăţare inovativ, cu un impact real la nivel local şi european, care să producă beneficii semnificative de natură socială şi economică.

“Până în 2025, EUt+ va parcurge un proces de transformare care să o facă o poartă de acces global la învăţare, cercetare şi inovare în toate regiunile Europei, răspunzând nevoilor fundamentale ale societăţii prin intermediul tehnologiei centrate pe om. EUt+ va îmbrăţişa viziunea europeană a construcţiei unei lumi socio-tehnologice în care oamenii şi societatea sunt beneficiarii principali ai dezvoltării tehnologice bazate pe abordări inspirate de utilitate şi orientate spre soluţii. EUt+ se va îndrepta nu doar spre aceia care în mod tradiţional urmează studii universitare ci şi spre restul cetăţenilor, invitându-i să se implice în construcţia europeană prin activităţile generate de EUt+”, se mai arată în comunicat.

EUt+ va avea o comunitate academică de peste 120.000 de studenţi şi cadre didactice şi şi-a propus să ofere căi noi spre educaţia universitară pentru întreaga diversitate de cetăţeni europeni, precum şi îmbunătăţirea performanţei economice.

Prin programe de dezvoltare integrate progresiv, partenerii EUt+ vor crea un mediu de învăţare multilingv şi multicultural, vor armoniza curricula şi vor folosi în comun infrastructura avansată spre beneficiul tuturor participanţilor, la nivel local, naţional şi transnaţional.

“Se va promova autonomia de învăţare, utilizarea metodelor de imersiune, abordările transdisciplinare, învăţarea auto-ghidată şi autoevaluarea. Toate aceste iniţiative educaţionale vor avea rădăcini adânci în programe de cercetare disciplinară şi transdisciplinară dintre care multe vor aborda probleme ale societăţii. EUt+ va acţiona pe baza iniţiativelor pilot pentru a dezvolta programe academice europene, acreditate naţional dar şi la nivel european, care vor intensifica mobilitatea”, mai arată comunicatul UTCN.

Administrarea EUt+ va fi asigurată în comun şi în mod egal de instituţiile membre cu o extensie dezvoltată progresiv şi transferată la nivel confederal, în baza rezultatelor experimentelor desfăşurate în cadrul prezentului proiect.

EUt+ îşi propune ca până în 2025 să ajungă la crearea unui program de master european în inginerie, la programe duble de pregătire şi o unitate de cercetare europeană pentru pedagogia tehnologiei. De asemenea, se doreşte crearea de platforme tehnologice sau laboratoare interconectate pentru proiecte comune, dezvoltarea unor programe de licenţă integrate, dar şi negocieri comune pentru relaţii internaţionale ambiţioase, precum şi o editură academică a Universităţii Europene de Tehnologie. AGERPRES