Universitatea ”Transilvania” din Braşov oferă celor care vor susţine admiterea la doctorat în anul universitar 2018-2019 o bursă lunară suplimentară de 2.000 de lei, din fondurile proprii ale instituţiei de învăţământ, pe lângă bursa oferită în mod normal, de la bugetul de stat, au informat vineri reprezentanţii universităţii.
Conform unui comunicat de presă transmis de Universitatea „Transilvania”, instituţia va oferi nu mai puţin de 18 astfel de burse, câte una pentru fiecare domeniu de doctorat. Cei care vor susţine examenul de admitere pentru doctorat vor putea intra în competiţie şi pentru obţinerea acestei burse, care se menţine pe tot parcursul stagiului de doctorat (3 ani, respectiv patru ani pentru medicină). Ierarhizarea candidaţilor se face pe domenii de doctorat, pe baza următoarelor criterii: media anilor de studii de licenţă-pondere 40%, media anilor de studii de masterat-pondere 20%, media obţinută la examenul de specialitate pentru admiterea la doctorat-pondere 20%, activitatea de cercetare ştiinţifică, participarea la concursuri naţionale/internaţionale, premii obţinute la astfel de concursuri, pe durata ciclurilor de licenţă şi master – pondere 20%.
Punctajul minim necesar pentru acordarea bursei este de 75 de puncte din cel maxim de 100 de puncte, bursa fiind acordată celui mai bine clasat candidat pe domeniu de doctorat. În caz de egalitate, bursa se acordă candidatului cu punctajul mai mare la criteriul de ierarhizare 1.
În plus, toţi doctoranzii Universităţii ”Transilvania” pot beneficia şi de burse pentru mobilităţi internaţionale. Astfel, îşi pot alege universitatea parteneră din altă ţară unde vor să îşi desfăşoare stagiul de cercetare, iar în funcţie de distanţă, le va fi alocată o sumă cuprinsă între 9.800 şi 124.000 de lei, menţionează documentul citat.
Pentru această bursă pot aplica toţi doctoranzii Universităţii ”Transilvania”, indiferent de forma de învăţământ – buget sau taxă, chiar dacă beneficiază de alte tipuri de bursă.
În prezent, la Universitatea ”Transilvania” din Braşov sunt peste 400 de doctoranzi, pentru 18 domenii. Pentru admiterea 2018-2019 sunt disponibile 61 de locuri finanţate de la buget şi 100 de locuri cu taxă. Înscrierile la doctorat au loc în perioada 3-18 septembrie, potrivit comunicatului. AGERPRES