Universitatea Valahia din Târgovişte marchează în aceste zile 25 de ani de la înfiinţare prin colocvii, sesiuni şi comunicări ştiinţifice, expoziţii şi concerte. Într-o şedinţă festivă a Senatului universităţii, au fost acordate diplome de excelenţă celor patru rectori pe care instituţia i-a avut de la înfiinţare: Florea Oprea, Sorin Zaharia, Ion Cucui, Călin Oros.

”După 25 de ani suntem o universitate comprehensivă şi antreprenorială, competitivă naţional şi cu vizibilitate internaţională, o universitate de talie medie în spectrul universităţilor româneşti, peste 7.500 de studenţi şcolarizaţi în 37 de programe de licenţă, 34 programe de master şi şase şcoli doctorale, cu 300 de cadre didactice. Suntem o universitate care a obţinut calificativul grad de încredere ridicat, în urma evaluării ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – n.r.) din 2016 şi care are în componenţă 10 facultăţi, din care nouă la Târgovişte şi una la Alexandria”, a spus rectorul Universităţii Valahia Târgovişte, Călin Oros.

Manifestările „Valahia25” au început în urmă cu câteva zile, au fost colocvii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, o expoziţie şi o lansare de carte. Cei interesaţi au putut vizita campusul universitar în cadrul „Open Doors”, au primit informaţii despre facultăţi, despre programele educaţionale şi dotările unităţii de învăţământ superior.

Universitatea Valahia s-a înfiinţat prin HG nr. 288 din 01.06.1992. Dacă la înfiinţare Universitatea Valahia din Târgovişte avea în structura sa două facultăţi, un colegiu universitar, 14 specializări universitare şi circa 700 de studenţi, acum are 10 facultăţi, 35 de specializări universitare, studii de masterat şi doctorat, pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic şi învăţământul deschis la distanţă. În prezent, la toate formele de învăţământ, studiază aproximativ 7.500 de studenţi sub îndrumarea a 300 de cadre didactice. Valahia este singura instituţie de învăţământ superior din ţară care, după 1989, a construit de la zero un campus universitar. AGERPRES