univ_alecsandri_bc.jpgÎn perioada 28 Martie – 1 aprilie se va desfăşura la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău vizita decanilor de la Facultăţile de Ştiinţă şi Tehnică din cadrul a 7 universităţi din Maroc: Universite de Cadi Ayyad – FST Marrakech; Universite Abdelmalek ESSAADI – FST Tanger; Universite Sidi Mohamed Ben Abdellah – FST Fes; Universite Sultan Moulay Slimane – FST Beni Mellal; Universite Hassan 1er – FST Setat; Universite Hassan II – FST Mohammadia; Universite Moulay Ismael – FST Errachidia.

Vizita delegaţiei marocane formată din decani, prodecani şi cadre didactice de la facultăţile respective, face parte din programul proiectului Tempus „Nouveaux enjeux, nouvelles organisations pour les Facultes des Sciences et Techniques du Maroc”, acronim MODEGOV.

Vizita are drept scop sensibilizarea şi conştientizarea decanilor marocani privind necesitatea implementării unui sistem de management al calităţii. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost aleasă drept exemplu, deoarece are certificat sistemul de management al calităţii conform ISO 9001 începând cu anul 2007, iar începând cu anul 2010 a fost certificată în sistemul integrat de management conform ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 şi SA 8000.

Partenerii Europeni din program sunt: Universitatea din Limoges – Franţa care este coordonatorul proiectului; Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; Universite de Nancy I – Henri Poincare – Franţa; Universite de Lisbonne – Portugalia; Universite de Poitiers – Franţa.

Despre proiectul MODEGOV

Proiectul Tempus MODEGOV urmăreşte să permită tuturor Facultăţilor de Ştiinţă şi Tehnică ale universităţilor din Maroc ca până în anul 2015 să introducă un management universitar modern în conformitate cu reforma învăţământului superior prevăzută de legea marocană.

Proiectul MODEGOV are ca scop modernizarea celor şase funcţii principale de guvernanţă academică: educaţia, relaţia cu mediul de afaceri, managementul resurselor umane, management financiar, comunicarea şi informarea, precum şi gestiunea resurselor. Acest lucru va fi pus în aplicare prin implementarea unui sistem de management al calităţii conform ISO 9001. Proiectul va produce, de asemenea, un ghid de „bune practici” pentru a putea fi folosit în toate universităţilor marocane şi chiar europene.

Proiectul va demara cu Universite de Cadi Ayyad – FST Marrakech, care va fi un centru pilot unde se va implementa această reformă a managementului universitar până la sfârşitul anului 2013, urmând ca celelalte 6 universităţi marocane partenere şi facultăţile de ştiinţă şi tehnică să preia experienţa acesteia. Tot personalul administrativ din cele 7 facultăţi marocane va fi instruit în vederea implementării unui management universitar modern centrat pe student.

Rolul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în proiect

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău răspunde de activităţile privind reorganizarea bibliotecilor şi de implementarea sistemului de management al calităţii în cadrul universităţilor marocane partenere. De asemenea, va instrui responsabilii privind managementul calităţii din universităţile marocane şi va elabora un ghid de bune practici în vederea implementării sistemului de management al calităţii pentru prezentul proiect şi alte proiecte viitoare. Din comitetul de coordonare al proiectului MODEGOV face parte şi un reprezentant al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.