univ vasile alecsandri.jpgÎn şedinţele de Birou Senat, Consiliul de Administraţie şi Colegiul Academic ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, din cursul lunii martie până în prezent, au fost prezentate şi abrobate câteva aspecte foarte importante.

Astfel, s-a aprobat Regulamentul cadru privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii. Acesta se va acorda pe durata a cinci ani, pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul Universităţii şi va prezenta 25% din salariul de baza al persoanei îndreptăţite.

Criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit se vor stabili la nivelul fiecărei facultăţi, respectiv, a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Pentru personalul didactic noile gradaţii se vor acorda începând cu 01.10.2010, iar pentru personalul didactic auxiliar, începând cu 01.01.2010. Numărul de gradaţii se va determina separat pentru cele două categorii de personal, raportat la numarul de posturi din statele de funcţiuni.

Conform noilor reglementări ale ARACIS, planurile de învăţământ pentru studenţii din anii terminali, din cadrul programelor de studii universitare de licenţă, vor trebui să cuprindă 14 săptămâni de activitate didactică pentru ambele semestre.

A fost finalizat corpul nou (D) al Universităţii ” Vasile Alecsandri” din Bacău. Imobilul cu o suprafaţă de 8400 metri pătraţi, realizat la cele mai înalte standarde de calitate, cuprinde în aripa B: Rectoratul, sediul administrativ al Facultăţii de Ştiinţe, al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi al Direcţiei General Administrative. În aripa A sunt săli de curs, de seminare şi de laboratoare, toate dotate cu mobilier nou şi aparaturş modernă.

La secţiunea de premiere a celor mai buni studenţi ai Universităţii, Primăria Municipiului Bacău şi-a anunţat intenţia de participare. Pentru intrarea în competiţie, studenţii trebuie să fie integralişti pe semestrul I al anului universitar 2009-2010 şi să aibă o medie generală de minimum 8.50.