În Aula Universității a avut loc ceremonia de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, conferit domnului Prof. univ. dr. emerit Petru Ioan de la Universitatea  „Al.  I.  Cuza“ Iași,  Facultatea  de  Filosofie și Științe  Social – Politice, la propunerea Facultăţii de Litere.

Filosof remarcabil,  logician și semiotician în mod deosebit,  cărturar și pedagog de aleasă ținută intelectuală,  magistru neîntrecut în arta vorbirii şi a scrierii,  profesorul emerit  Petru  Ioan se află în galeria marilor oameni de cultură.

Amploarea programului de cercetare și bogata activitate publicistică derulată de profesorul  Petru  Ioan între  1970  și  2018  se relevă,  între altele,  prin cele  36 de volume de autor,  28 de studii în volume colective tematice coordonate,  66 de studii în alte volume coordonate de alți colegi, 6 monografii (tratate,  respectiv cursuri  universitare), peste 100 de studii în revistele academice de profil,  ori prin foarte numeroasele articole din volume retrospective sau din periodicele de cultură.  În creația științifică a Prof. univ. dr.  Petru  Ioan impresionează diversitatea și amploarea scrierilor dedicate logicii și metalogicii, în volume precum:  Axiomaticaun  studiu  morfo-logicLogică  și  metalogicăPerspective  logiceLogică  și  dialecticăOrizonturi  logiceLogică  și  filosofieLogica  integralăLogica  la  confluență  cu hermeneuticaPrin  logicăspre  metafilosofieModalitate  și  modalizare  în  perspectiva  logicii  integraleIntroducere  în  protologie, a precizat în Laudatio Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA, Prorector cu programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti.