univ_bc_agop.jpgPe 21 noiembrie, Universitatea „Vasile Alecsadri” din Bacău, la propunerea Facultăţii de Inginerie, a decernat titlul de Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. ing. Maricel Agop de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Personalitatea acestuia s-a remarcat printr-o bogată activitate didactică şi de cercetare în domeniul fizicii, care i-a adus un prestigiu ştiinţific recunoscut de comunitatea academică naţională şi internaţională, fiind membru în Societatea Europeană de Fizică, Societatea Română de Fizică, Institutul Japonez al Metalelor, Academia de Ştiinţe din New York.

Prof. univ. dr. ing. Maricel Agop este un renumit om de ştiinţă, colaborator al Şcolii Doctorale din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor a peste 35 de cărţi publicate în edituri naţionale şi internaţionale, peste 180 de articole indexate ISI, peste 600 de citări, peste 100 de participări la conferinţe naţionale şi internaţionale. De asemenea, remarcăm implicarea în dezvoltarea a peste 40 de proiecte de cercetare şi coordonarea a peste 30 de lucrări de doctorat.