Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău, în colaborare cu Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Consiliul Judeţean Bacău a organizat pe 23 februarie, în Aula Universităţii “Vasile Alecsandri” Bacău, Conferința “Leadership şi eficienţă în managementul şcolar”.

După cum a declarat Prof. univ. dr. Gabriel LEAHU, Directorul Casei Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău este cea de-a treia conferinţă organizată în parteneriat, tema propusă reunind directorii de la colegii, licee şi şcoli din judeţul Bacău. Plecând de la premisa că managementul educaţional este o provocare în condiţiile globale au fost deschise perspective diverse privind diferenţa între leader şi manager, importanţa leadership-ului în dezvoltarea resursei umane în context educaţional.

Prof.univ.dr.Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Preşedintele Senatului Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău a realizat o diagnoză a învăţământului superior şi a managementului educaţional, plecând de la datele statisticile actuale, accentuând importanţa colaborării între învăţământul preuniversitar şi universitar: Spaţiul european al învăţământului superior trebuie să cuprindă şi universităţi din România ca ofertă de servicii de învăţământ şi să producă absolvenţi buni pentru Europa, nu doar buni pentru România.

La conferință au susţinut comunicări: Inspector Şcolar General Ida VLAD, Inspectoratul Școlar Județean, Prof.univ.dr. Constantin-Şerban IOSIFESCU, Preşedintele A.R.A.C.I.P., Perspectiva calității în managementul școlar. Oportunități și amenințări în managementul școlar al județului Bacău şi Doru HUȚUȚUI, trainer la Institutul Bancar Român, Leadership în dezvoltarea resursei umane, în context educațional.

În partea a doua au fost prezentate câteva exemple de bună practică din partea directorilor care au reliefat provocările, avantajele şi dificultăţile cu care se confruntă managerii instituţiilor şcolare:

Mirela BALAN, Liceul Tehnologic “Alexandru  Vlahuţă” Podu Turcului, Învățământul rural, din perspectiva managementului şi a leadership-ului performant;

Călin BOAMBĂ, Colegiul Național “Vasile Alecsandri” din Bacău, Avantajele comunicării și colaborării eficiente la nivelul instituției de învățământ;

Sorin BOSTAN, Școala Gimnazială “Constantin Platon” Bacău, Provocări în schimbarea culturii organizaționale a unei instituții de învățământ;

Remus CAZACU, Colegiul Tehnic de Comunicații “N.V. Karpen” Bacău, Aspecte privind managementul financiar al școlii. Atragerea de surse de finanțare alternative și creșterea calității actului educaţional;

Nicu HARASEMCIUC, Colegiul Național “Ferdinand I” Bacău, Tradiție și inovație la Colegiul Național “Ferdinand I”;

Aliana IFRIM, Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” Onești, Directorul de școală. De la teorie la practică;

Mihai URSACHI, Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, Onești, Managementul școlar eficient, o condiție de bază pentru un învățământ de calitate;

Dan ZAHARIA, Școala Gimnazială nr. 1 Onești, Organizarea și conducerea școlii, în circumstanțele legislative actuale.