univ_bc_rurener.jpgPe 24 martie, la în Sala de Consiliu a Facultății de Inginerie a Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc întâlnirea anuală a clubului RURENER. Clubul RURENER România a fost înființat în anul 2011 în cadrul proiectului cu același nume, finanțat prin programul Intelligent Energy Europe. La debut clubul avea 12 membri, preponderent din zona Moldovei, dar la ora actuală numără 64 de comunități rurale răspândite pe tot teritoriul României. Clubul RURENER România este membru al Asociației RURENER cu filiale în 10 țări europene.

Asociația RURENER este o rețea de comunități rurale (sate și orașe mici) care are drept obiectiv obținerea neutralității energetice prin exploatarea surselor regenerabile de energie și un nivel ridicat de eficiență energetică.

Din anul 2012, grație experienței sale, Asociația RURENER a devenit în mod oficial suporter al Convenției Primarilor. Pe această linie, a susținerii comunităților rurale pentru aderarea la Convenția Primarilor, la întâlnirea din 24 martie a fost prezentat Studiului de fezabilitate privind înlocuirea sistemelor clasice de iluminat public prin sisteme cu LED, acțiune prevăzută în Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al grupului de comunități rurale implicate în proiectul “Towards 100% RES rural communities”.

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău este partener în proiectul mențional și susținător activ al clubului RURENER. Oricine poate deveni membru al clubului RURENER dacă împărtășește aceleași valori și semnează documentul de adeziune.