Pe 4 iunie s-au lansat două din cele patru proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională pe care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău le implementează în anul 2019. La eveniment au participat reprezentanţi ai unor organizaţii publice şi private, mass-media, cadre didactice, consilieri, studenţi şi absolvenţi.

Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, managerul proiectului „Strategii inovative de consiliere şi orientare în carieră”, a prezentat principalele obiective, activităţile care urmează a fi realizate şi rezultatele preconizate. Prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu a vorbit despre Strategiile inovative pentru consilierea și orientarea în carieră a studenţilor, printre care amintim: realizarea sesiunilor de consiliere cu studenţii din grupul țintă; implementarea strategiilor inovative adaptate procesului de consiliere și orientare în carieră; evaluarea implicării studenţilor în acţiunile de consiliere și orientare în carieră; realizarea, în colaborare cu angajatorii, a forumului cu tema „Povestea unei cariere de succes” şi cinci workshop-uri  cu tematica: „Profil de tânăr angajat”; organizarea concursului „Cel mai apreciat VideoCV”; publicarea unui Ghid de incluziune socială prin consiliere și orientare în carieră. Lector univ. dr. Iulian Furdu a prezentat aplicaţia SharePoint – Instrumente colaborative pentru activităţile de consiliere, ca o dezvoltare a platformei implementată în proiectele DeProFan şi CECIM.

Conf. univ. dr. Roxana Mironescu, directorul proiectului „Susţinerea Antreprenoriatului Studenţilor” din UVAB, a detaliat obiectivele, activităţile, precum şi oportunităţile de care vor beneficia studenţii din grupul-ţintă privind dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, realizarea unui plan de afaceri, inserţia şi incluziunea în mediul de afaceri.

Prof. univ. dr. Carol Schnakovsky, Rectorul Universităţii, le-a mulţumit reprezentanţilor angajatorilor pentru buna colaborare, accentuând necesitatea continuării parteneriatului între universitate şi mediul socio-economic în vederea inserţiei studenţilor.

Evenimentul s-a încheiat cu o dezbatere şi un schimb de opinii între studenţi şi angajatori, fiind prezentate atât modele de bune practici, cât şi cele mai actuale provocări cu care se confruntă mediul antreprenorial.