univ_alecsandri_bc.jpgAvând în vedere faptul că, studiul interacţiunilor culturale este deosebit de important în epoca actuală şi acest lucru presupune dezvoltarea unei ştiinţe a comunicării care să se dovedească operantă în situaţiile în care referenţii culturali sunt diferiţi, Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în colaborare cu Universitatea UFR ARTS, Bordeaux 3 – Franţa, Facultatea de Studii Superioare în Filologie, Wroclaw, Polonia, Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova şi Centrele de cercetare INTERSTUD ŞI CETAL, va organiza în perioada 8-9 octombrie cea de a patra ediţie a Conferinţei Internaţionale „Semne particulare – Diversitate culturală prin limbă şi comunicare”.

După cum informează Cancelarul general al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, prof.univ.dr. Cătălina Ababei, conferinţa va aborda următoarele teme:

– Limbă şi identitate culturală. Modificări lingvistice; variaţii în sincronie şi diacronie; Gramaticalizare/lexicalizare. Cod oral/cod scris. Registrele limbii;

– Intersubiectivitate şi comunicare;

– Literatură şi interculturalitate;

– Stereotipuri lingvistice şi culturale;

– Traducerea şi traducătorul ca mediatori culturali;

– Ipostaze ale interculturalităţii în spaţiul românesc/anglofon/francofon;

– Sociolingvistică, pragmatică şi analiza discursului;

– Reprezentare culturală, reprezentare socială şi discurs public în spaţiul românesc şi european;

– Principii ale educaţiei interculturale;

– Predarea şi învăţarea limbilor străine din perspectivă interculturală.