univ bacau3.jpgÎncepând cu anul universitar 2010-2011, oferta educaţională a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a diversificat prin introducerea programului de master universitar, Discurs şi comunicare, în cadrul Facultăţii de Litere şi a două noi programe de studii de licenţă: „Controlul şi securitatea produselor alimentare”, în cadrul Facultăţii de Inginerie şi „Asistenţă medicală generală”, ca filială a Universităţii „Gr. T. Popa” din Iaşi, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii.

Tot printre specializările noi promovate de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se numără şi Ecologie şi protecţia mediului, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Administrarea afacerilor, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.