univ bacau.jpgUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Ştiinţe – Catedra de Biologie şi Consiliul Judeţean Bacău, prin Complexul Muzeal „Ion Borcea”, lansează invitaţia de participare la a IX-a ediţie a Simpozionului cu participare internaţională „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor”, care se va desfăşura la Bacău, în perioada 18 – 20 noiembrie.

Din tematica sesiunii enumerăm: Biodiversitatea şi ecologia organismelor acvatice; Biodiversitatea şi ecologia organismelor terestre; Biotehnologii de protecţie şi valorificare a resurselor mediului; Muzeologie, muzeografie, muzeotehnică.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ecologia şi protecţia ecosistemelor” a fost iniţiată în 1995 de cel care a fost Prof. univ. dr. Constantin Măzăreanu, şeful catedrei de Biologie a Universităţii din Bacău, care – cu pricepere şi dăruire – a reuşit să aducă la masa dezbaterilor ştiinţifice specialişti români din prestigioase instituţii de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică.

Încă de la prima ediţie sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ecologia şi protecţia ecosistemelor” a fost gândită sub forma unui parteneriat egal între două instituţii reprezentative pentru mediul ştiinţific şi cultural: Universitatea din Bacău prin Catedra de Biologie şi Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău. Pentru cercetători, aceste întâlniri au constituit tot atâtea prilejuri de a-şi face cunoscute realizările profesionale şi de a împărtăşi din experienţa lor.

Rod al acestor fructuoase întâlniri între specialişti, în anul 2003 a luat fiinţă la Bacău Societatea de Limnologie (www.limnologie.ro). Aceasta este şi raţiunea pentru care cu aceste ocazii sunt organizate mese rotunde şi întâlniri ale membrilor Societăţii de Limnologie.

De-a lungul primelor opt ediţii, „Ecologia şi protecţia ecosistemelor” a câştigat popularitate în lumea ştiinţifică românească, iar începând cu ediţia a IX-a îşi propune să reunească atât specialişti români cât şi străini, într-o atmosferă colegială de dezbateri pe teme biologice de actualitate.