studenti1.jpgUniversitatea din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad implementează, începând din decembrie până pe 30 noiembrie 2013, proiectul „Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic”, informează un comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior remis joi.


Grupul ţintă este format din 60 de persoane (30 de persoane din regiunea Bucureşti-Ilfov şi 30 de persoane din regiunea Vest).

Evaluarea şi comunicarea în cadrul proiectului se vor realiza folosind metode noi, bazate pe TIC, prin intermediul unui portal internet/intranet al programului care va facilita transferul de know-how şi stabilirea de noi contacte profesionale. Totodată, vor fi stimulate schimburile de experienţă şi stagiile de bună practică interregionale.


Proiectul are ca scop dezvoltarea unui program de formare postuniversitară destinat angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele din domeniile sanitar, mediu, biotehnologii şi securitate alimentară, cercetare, prin promovarea de tehnici şi metodologii de laborator inovative, conforme cu cerinţele şi standardele UE, în scopul creşterii competenţelor acestor categorii profesionale.


Proiectul este în concordanţă cu Orientările Strategice Comunitare de creştere a adaptabilităţii forţei de muncă pentru asigurarea flexibilităţii la piaţa muncii, creşterea investiţiilor în resurse umane prin educaţie şi instruire performantă, promovarea formării continue şi educaţiei antreprenoriale. AGERPRES