UNSR cere Guvernului investiţii mai mari în învăţământul superior

unsr.jpgUniunea Naţiona lă a Studenţilor din România (UNSR) solicită Guvernului investiţii ma i mari în învăţământul superior, precum şi creşterea cu 25% a burselor sociale şi de merit.

“UNSR a transmis prim-ministrului Victor Viorel Ponta o scrisoare deschisă prin care solicită Guvernului pe care îl conduce investiţii importante în s istemul de învăţământ superior, creşterea cu 25% a burselor socia le şi de merit, dar ş i a subvenţiei pentru cămine le ş i cantinele studenţeşti (subvenţie nemodificată de peste 5 ani, în pofida creşterii costurilor utilităţilor), precum ş i demararea unui proces de construcţie de noi cămine, în vederea reducerii deficit ului de locuri de cazare”, se arată într-un comunicat al UNSR transmis luni AGERPRES.

UNSR subliniază totodată importanţa reformei în Educaţie. “Un procent mai mare din PIB pentru Educaţie a fost solicitat în repetate rânduri atât de către reprezentanţi a i studenţilor, cât şi de reprezentanţi ai e levilor ş i alţi actori ma jori a i Educaţiei, o atenţie sporită acordată sistemului educaţiona l a fost şi ea solicitată an de an, o reformă a Educaţiei îş i face din ce în ce mai cunoscută nevoia în rândul a tot mai multe persoane şi cu toate acestea lucrurile stagnează în acest sector atât de important pentru o naţiune, în c iuda promis iunilor ş i preocupărilor declarate ale multora “, se arată în comunicat.

Potrivit scrisorii deschise a UNSR, în anul academic 2013-2014, Institutului Naţional de Statistică oferea date ce precizau că în primii doi ani de studiu 20.000 de studenţi au abandonat universităţile. UNSR reaminteşte că printre obiective le educaţiona le ale Strategiei Europa 2020 se află reducerea ratei abandonului şcolar sub 10% şi creşterea procentului de tineri absolvenţi de studii superioare (terţiare sau echiva lente) la peste 40% până în 2020. Studenţii susţin că o măsură de folos în acest sens este facilitarea accesului populaţiei la învăţământul superior prin investiţii durabile. AGERPRES