studenti4.jpgUniunea Naţională a Studenţilor din România şi Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România doresc să participe la procesul de realizare a Legii Educaţiei şi să ofere suportul pentru realizarea „unei legi coerente”, care să conţină soluţii „reale” la problemele sistemului de învăţământ.

Preşedintele UNSR, Ion Poenaru, a declarat, marţi, înainte de întâlnirea cu ministrul Educaţiei, Daniel Petru Funeriu, că, organizaţia pe care o reprezintă doreşte şi asigurarea reprezentativităţii studenţilor în proporţie de cel puţin 25% în comisiile de decizie de la nivelul tuturor forumurilor din învăţământul superior, precum şi diferenţierea diplomelor după tipul instituţiei – de stat-privat.

Alte solicitări ale UNSR se referă la auditarea universităţilor private, indexarea burselor, implicarea federaţiilor studenţeşti în procesul de acordare a burselor în străinătate, alocarea aceluiaşi buget pentru taberele studenţeşti ca în anul 2009, alocarea unui procent din numărul de tabere şi prin federaţiile studenţeşti reprezentative.

Totodată, UNSR doreşte ca Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să consulte federaţiile studenţeşti cu privire la toate problemele sistemului şi la toate deciziile care se adoptă, consultarea reală a studenţilor cu privire la metodologiile ARACIS, declanşarea unei analize serioase cu privire la implementarea în România a Procesului Bologna.

Una dintre doleanţele studenţilor de la UNSR se referă la garantarea de către stat a unor credite pentru studenţi prin operaţionalizarea Agenţiei de Credite şi Burse pentru Studenţi. De asemenea, UNSR mai cere şi fonduri pentru construirea, reparaţia şi întreţinerea căminelor şi cantinelor studenţeşti astfel încât acestea să ajungă celor din anul 2008 şi fonduri pentru realizarea practicii studenţilor în conformitate cu prevederile legale şi stabilirea unui grafic care să garanteze plata burselor pentru doctoranzi. Toate cele trei organizaţii studenţeşti se întâlnesc cu ministrul Educaţiei, Daniel Petru Funeriu, ele fiind programate la ore diferite. AGERPRES