Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, instituţie condusă de rector prof. Univ. Dr. Doru Tompea, a demarat în luna decembrie 2008 implementarea proiectului strategic Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA) care se va derula timp de trei ani şi care este co-finanţat cu 2.000.000 de euro din fondurile structurale europene, mai exact din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

În perioada 23-28 februarie 2009 au avut loc lansările oficiale ale proiectului în fiecare dintre cele 6 judeţe ale Regiunii NE, seria manifestărilor încheindu-se la Iaşi. Beneficiarul, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi are ca şi parteneri în acest proiect pe CCI Neamţ, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Iaşi 2003, CCI Bacău, CCI Suceava, CCIA Vaslui, S.C. Conproiect Aky S.R.L. Botoşani şi Crownford Limited din Marea Britanie.

CREA are ca obiectiv general promovarea unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriat, crearea şi consolidarea de noi afaceri în Regiunea de Nord Est prin implementarea de activităţi de sprijin, ghidare, consultanţă şi activităţi inovative de formare profesională pentru întreprinzători. De asemenea, proiectul îşi propune acţiuni interregionale de promovare a culturii antreprenoriale în alte trei Regiuni de Dezvoltare din România.

Obiectivele specifice vor consta în stabilirea de Centre de Excelenţă Antreprenorială în cele şase judeţe ale Regiunii NE, furnizarea de programe de formare pentru obţinerea de abilităţi manageriale la nivelul microîntreprinderilor şi IMM-urilor, stabilirea „Forumurilor de Dezvoltare Profesională şi Antreprenorială”, încurajarea antreprenoriatului prin servicii suport pentru începerea unei afaceri, introducerea Programelor moderne şi inovative de Formare Profesională de Campioni, la locul de muncă.

Astfel că, principalele activităţi ale proiectului sunt:

– Stabilirea de Centre de Excelenţă Antreprenorială în cele şase judeţe ale Regiunii de Nord Est (Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Botoşani, Suceava)

– Furnizarea a 13 programe de formare pe diverse teme pentru obţinerea de abilităţi manageriale la nivelul micro-întreprinderilor şi IMM-urilor

– Stabilirea „Forumurilor de Dezvoltare Profesională şi Antreprenorială” în 4 regiuni din România (Nord-Est, Sud-Est, Centru, Nord-Vest)

Activităţile proiectului se vor adresa nevoilor următoarelor grupuri ţintă: antreprenori, manageri şi angajaţi din IMM-uri şi microîntreprinderi, potenţiali angajaţi, furnizori locali de formare profesională, noi antreprenori care îşi deschid afaceri şi îşi gestionează propria afacere.

Training-urile vor fi susţinute de cadre didactice şi colaboratori ai Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, precum şi de experţi colaboratori ai Crownford Ltd UK. Cheltuielile implicate de participarea membrilor din grupurile ţintă la oricare dintre activităţile proiectului vor fi suportate în întregime din bugetul proiectului.

O activitate distinctă a proiectului strategic o reprezintă promovarea programelor de formare CREA şi diseminarea bunelor practici pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, care constă în organizarea a câte unui seminar/workshop pe an, în anii I şi II în oraşele Brăila şi Focşani (Regiunea Sud-Est), oraşele Miercurea Ciuc şi Tg. Mureş (Regiunea Centru) şi oraşele Bistriţa şi Cluj (Regiunea Nord-Vest), precum şi o sesiune de training în aceleaşi Regiuni, în al III-lea an.

Primele două seminarii au fost organizate, în oraşele Bistriţa şi respectiv Cluj Napoca. Din partea echipei de management a proiectului au participat: Tudor Pitulac – manager proiect, Anca Tompea – asistent manager 1, Roxana Ateşoae – asistent manager 2 şi Mihaela Stoian – monitor proiect. Cele două evenimente a reunit un număr de 45 participanţi, membri ai Pactului regional pentru ocupare şi incluziune socială din regiunea Nord Vest, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii şi organizaţii interesate în dezvoltare antreprenorială.

Centrele de Excelentă Antreprenoriale, găzduite de partenerii din Regiunea de Nord Est, au menirea, pe parcursul celor trei ani de implementare a proiectului, de a încuraja antreprenoriatul prin servicii suport pentru începerea unei afaceri care să genereze şi să susţină creşterea numărului de firme din judeţe, prin acordarea de sprijin specializat. De asemenea, realizează activităţi zilnice de consultanţă, ghidare, informare şi consiliere antreprenorială a grupurilor ţintă, acordă consultanţă pe probleme de formare profesională, finanţări pentru microintreprinderi şi IMM-uri.

În primul an de implementare a proiectului au fost consiliate un număr de 1366 persoane, 1190 manageri au beneficiat de politici şi proceduri pentru bună practică, 234 manageri de întreprinderi au primit informaţii şi orientare privind cele mai bune metode de calificare a forţei de muncă, 59 absolvenţi de liceu sub 25 de ani au primit sprijin şi consiliere, 43 absolvenţi de facultate au primit consiliere şi sprijin pentru angajare şi integrare ca persoane active pe piaţă de muncă, 993 au primit Analiza Cererii de pe Piaţa de muncă şi un număr de 10.500 persoane au fost informate privind obiectivele, scopul şi rezultatele proiectului CREA.