univ_politehnica_buc_.jpgUniversitatea Politehnica din Bucureşti organizează în zile le de 25 ş i 26 iulie concursul de admitere în învăţământul superior pentru cic lul de studii universitare de licenţă, ora de începere a fiecărei probe scrise, cu o durată de două ore, fiind 10,00.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru licenţă 2016 se va efectua la secretariatele facultăţilor, în perioada 18 – 23 iulie (inc lus iv sâmbătă), între orele 9,00 şi 16,00.
„În perioada admiterii (23 – 29 iulie), UPB asigură cazarea gratuită pentru toţi candidaţii din provinc ie care solic ită acest lucru, precum ş i pentru un însoţitor a l acestora”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al UPB Cornel Chira.

Potrivit acestuia, în zile le de 19, 20 ş i 21 iulie, UPB va continua programul de pregătire gratuită la cele trei materii – Matematică, Fizică şi Chimie – în cadrul Universităţii, în clădirea Rectoratului, după următorul program: Matematică – Amfiteatrul AN 017, între ore le 9,00 ş i 11,00, Fizică şi Chimie – Amfiteatrele AN017 şi AN 015, între orele 11,00 ş i 13,00.

UPB precizează că tot în această perioadă este activă şi platforma pentru pregătirea online, unde se pot găs i teste pentru toate materiile de examen – http://admitere.ncit.pub.ro/moodle_new/. AGERPRES