UPB organizează o nouă sesiune de admitere

univ_politehnica_buc.jpg Universitatea Politehnica din Bucureşti organizează în această perioadă o nouă sesiune de admitere la formele de învăţământ licenţă, masterat pentru locurile rămase libere, dar şi la doctorat.
Pentru forma de învăţământ licenţă UPB va scoate la concurs aproximativ 500 de locuri, iar la masterat aproape 4.500 de locuri.

“UPB organizează concurs de admitere în învăţământul universitar de masterat pentru un număr de peste 175 de programe acreditate şi finanţate de la buget. La licenţă se va organiza concurs pentru 500 de locuri. Înscrierile vor avea loc aici inclusiv săptămâna viitoare. Admiterea se va face pe baza unui test în faţa unei comisii de specialitate. În ceea ce priveşte masteratul, UPB organizează concurs pentru aproximativ 4.500 de locuri, în prezent având loc înscrieri. Admiterea va avea loc în zilele de 15 şi 16 septembrie”, a declarat vineri pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al UPB, Cornel Chira.

Potrivit acestuia, în ceea ce priveşte înscrierea la doctorat, aceasta se va face până la sfârşitul lunii, iar susţinerea probei de specialitate, validarea rezultatelor, semnarea contractelor de studii doctorale şi înscrierea doctoranzilor vor avea loc între 28 şi 30 septembrie.

Chira a precizat că pentru înscrierea la licenţă sunt necesare: 3 fotografii (format 3×4 cm, color, pe hârtie mată), diploma sau adeverinţa de bacalaureat (original), foaia matricolă eliberată de liceu (original), copie după certificatul de naştere, copie după Cartea de Identitate, adeverinţa medicală (eliberată de liceu sau de medicul de familie), fişa de înscriere (se va completa la secretariatul fiecărei facultăţi).

De asemenea, dosarul de admitere la masterat trebuie să cuprindă: fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se vor menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături), două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm; diploma de bacalaureat, în original, diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă), foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul în care se prezintă diploma de licenţă/inginer, dar şi certificatul de naştere, în copie legalizată.

De asemenea, din dosar vor trebui să facă parte şi o adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează, certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul); buletin/carte de identitate, în copie, o chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii. AGERPRES