Universitatea Politehnica Timişoara (UPT) a semnat, în premieră pentru o instituţie de învăţământ superior din România, Carta Diversităţii, o iniţiativă a Comisiei Europene din 2010, lansată în ţara noastră în aprilie 2018, care reuneşte 144 de semnatari, printre aceştia aflându-se marile companii şi principalele instituţii.

Dacă, la începuturi, Şcoala Politehnică Timişoara era văzută ca o universitate predominant masculină, deşi a avut şi câteva studente încă din primul an de fiinţare, astăzi, raportul genurilor a început să se echilibreze în UPT, concomitent şi cu dezvoltarea unor noi profiluri şi specializări, precum Arhitectură, Comunicare, Management, dar şi prin interesul tot mai mare al studentelor pentru domenii cum sunt Ingineria sau zona IT.

Rectorul UPT, Florin Drăgan, declară că universitatea pe care o conduce reprezintă de un secol un pol al inovaţiei pentru vestul ţării şi continuă să ducă mai departe această tradiţie. Fiind o universitate tehnică, are la bază dezvoltarea tehnologiei pentru progresul societăţii, iar în ceea ce priveşte tehnologia, aceasta nu face diferenţe de gen, rasă, cultură, religie, etnie, naţionalitate, personalitate sau orice alte trăsături care conferă unicitate fiecăruia dintre noi.

„Pentru UPT, valorizarea şi recunoaşterea potenţialului fiecărei persoane în parte este şi va rămâne o prioritate. Suntem mândri şi bucuroşi să fim prima universitate din România care semnează Carta Diversităţii şi avem convingerea că astfel de iniţiative vor duce la dezvoltarea unei societăţi mai echitabile şi mai favorabile incluziunii. Astfel, ne aliniem şi ducem mai departe spiritul Timişoarei de toleranţă în diversitate. Timişoara a fost şi continuă să fie un spaţiu multicultural, al incluziunii, unde diversitatea a fost întotdeauna sprijinită şi celebrată, sub toate formele ei. Credem cu tărie că viitorul omenirii se bazează pe diversitate şi, de aceea, încurajăm şi alte universităţi să se alinieze acestor valori fundamentale, care stau la baza unei lumi incluzive şi sigure pentru noi toţi”, afirmă Florin Drăgan, citat în comunicatul de presă.

Carta Diversităţii din România urmează modelele de succes existente în alte state europene şi are la bază un set de principii generale, asumate voluntar de către semnatari cu scopul de a promova  diversitatea, non-discriminarea, incluziunea şi egalitatea de şanse la locul de muncă.

Angajamentul facilitează semnatarului accesul la platforma de resurse, la bunele practici şi la instrumentele dezvoltate în cadrul Cartei şi la cele puse la dispoziţie prin Platforma Europeană de Diversitate. AGERPRES