horticol.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca a lansat, luni, proiectul ”Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei” (ICHAT), cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Valoarea totală a proiectului este de 55.131.492 de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 45.000.000 de lei. Construcţia ICHAT va începe în primăvara anului viitor, în campusul universitar agronomic clujean, şi va fi finalizată în septembrie 2013.

Rectorul USAMV, prof. dr. Doru Pamfil, a prezentat, luni, într-o conferinţă de presă, întregul proiect selectat pentru cofinanţare cu punctaj maxim, precum şi echipa de implementare a acestuia. ICHAT va avea 44 de laboratoare de specialitate dedicate exclusiv cercetării, cu echipamente de ultimă generaţie, 13 depozite, care vor deservi direct laboratoarele, 35 de birouri ale cercetătorilor, o sală de conferinţe, precum şi bibliotecă, suprafaţa totală a spaţiului funcţional fiind de 7.804 mp. În afara clădirii institutului vor fi modernizate două sere la standarde europene (2.120 mp) care vor fi destinate activităţii de cercetare aplicată. Proiectul include şi dotarea Centrului de Cercetare pentru Biodiversitate, cunoscut sub numele de Baza de Gene – o facilitate unică în Europa – care va deservi majoritatea laboratoarelor horticole nou înfiinţate.


”Prin obiectivele pe care USAMV şi le-a stabilit, ICHAT ar putea fi primul institut de cercetări horticole avansate din ţară, care va încorpora toate domeniile horticol-agricole moderne ce se studiază în universităţile de profil şi care îşi propune să desfăşoare cercetări avansate în domeniul ştiinţelor agricole, în conformitate cu standardele de ultimă oră reglementate de politicile europene: genetică şi ameliorarea plantelor, biotehnologii horticole, microbiologie, floricultură şi peisagistică, arboricultură ornamentală, legumicultură, pomicultură, viticultură, măsurători terestre şi cadastru. În afară de acestea, sunt prevăzute laboratoare de spectrometrie, cromatografie, microscopie electronică, dar şi banca de gene şi seminţe. Una dintre cele mai importante consecinţe ale acestei abordări este caracterul de interdisciplinaritate”, a arătat rectorul USAMV.


În proiect vor fi atraşi masteranzi, doctoranzi, post-doctoranzi şi cercetători cu preocupări în domeniul horticol. Prin ICHAT vor fi menţinute sau create 550 de locuri de muncă în cercetarea horticolă. Temele de cercetare care se vor derula în cadrul ICHAT se vor axa pe biotehnologii în ameliorarea plantelor horticole, monitorizarea economico-socială a spaţiului agrar-rural, cercetări de îmbunătăţiri funciare şi transfer tehnologic în domeniul ştiinţelor horticole aplicate. Beneficiarii investiţiei vor fi studenţii, masteranzii, doctoranzii, actualii şi viitorii cercetători ai USAMV, cadre didactice ale instituţiei clujene de învăţământ superior agricol, fermieri din Transilvania, toate întreprinderile cu profil agricol din ţară şi mai ales din Transilvania, precum şi consumatorii de produse horticole – legume, fructe, produse derivate – din regiune, prin implicarea USAMV din Cluj-Napoca în controlul calităţii produselor. AGERPRES